Pallietertunnel in Lier op 6 februari even afgesloten

Op dinsdag 6 februari wordt de Pallietertunnel (R16) in Lier na de ochtendspits (9u-15u) tijdelijk even afgesloten in beide richtingen. Een aannemer zal dan onderhoudswerken uitvoeren in de tunnel. Het verkeer op de ring van Lier wordt bovengronds omgeleid.

Onderhoudswerken Pallietertunnel

Op dinsdag 6 februari vinden er onderhoudswerken plaats in de Pallietertunnel in Lier. De tunnelgoten en kolken worden gereinigd om een goede afwatering te verzekeren. Daarnaast worden er ook kilometerbordjes geplaatst en krijgt de tunnel zijn definitieve naambord. 
Om de hinder voor het verkeer te beperken, blijft de tunnel tijdens de ochtend- en avondspits wel open. Tussen 09.00 uur en 15.00 uur is de tunnel afgesloten. Het verkeer op de ring van Lier rijdt ter hoogte van het kruispunt met de N14 tijdelijk bovengronds. De lichtenregeling wordt daartoe tijdelijk aangepast.