Opstart werf op de Leuvensesteenweg met kruispunt Oude Haegestraat en Molenbaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start vanaf 27 juli met onderhoudswerken aan de rijweg en fietspaden in Buken in de rijrichting van Leuven. De 250m lange werfzone ligt op de Leuvensesteenweg tussen het kruispunt met de Oude Haegestraat en de Molenbaan.

Om de hinder voor doorgaand en lokaal verkeer te beperken, wordt deze werf in twee fasen opgesplitst. De bushaltes 'Buken Madelon' worden van 27/07 tot 21/08 vervangen door tijdelijke haltes op de Leuvensesteenweg tegenover huisnummer 293 en tegenover huisnummer 252. 

 

Binnen 14 dagen start - vanaf 5 augustus - zoals aangekondigd ook de werfzone in Boortmeerbeek op. Met beide onderhoudswerken maakt AWV die gewestweg veiliger en comfortabeler in gebruik.  Beide werven liggen op een 5-tal km van elkaar en volgen elkaar op tussen eind juli en begin september. Elke werf duurt in totaal ongeveer een maand.

 
Meer comfort voor rijweg en fietspaden

Op deze locatie wordt het beton van de rijweg en de fietspaden op de gewestweg van Leuven-Mechelen (N26) vervangen door asfaltverharding. De aannemer breekt de rijweg en het fietspad op en plaats nieuwe fundering. Nadien wordt er een nieuwe onderlaag en toplaag asfalt aangelegd. 

 
Aanpak minder-hinder

Om de hinder voor lokaal en doorgaand verkeer te beperken, deelt de aannemer de werfzone op in twee fasen per rijrichting. Fietsers worden op de helft van de rijweg via bakens door de werfzone begeleid. Er geldt dan een snelheidsbeperking van 50 km/u. in de werfzone. Doorgaand verkeer op de Leuvensesteenweg wordt om de beurt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. De handelaars blijven bereikbaar via lokale omleidingen. Tijdens de werken zal parkeren in/aan de werfzones niet mogelijk zijn.

 

Werken in Buken tussen 27/7 en 21/8

 

  • Fase 1: starten met rijrichting Leuven vanaf 27/7 (plaatsen signalisatie)
    De 250m lange werfzone ligt op de Leuvensesteenweg tussen het kruispunt met de Oude Haegestraat en de Molenbaan. Wegen en Verkeer start in de eerste fase met het opbreken van de rijweg en het fietspad in de rijrichting van Leuven vanaf 29 juli.  De asfaltering volgt rond 5/8.

  • Fase 2: starten met rijrichting Mechelen vanaf 7/8.
    De aannemer werkt hier op dezelfde manier en sluit af met asfalteringswerken rond 20/8
    Volgens de huidige planning zijn de markeringswerken rond 21 augustus. Nadien kan de rijweg weer worden opengesteld. 

  • Opgelet: De Oude Haegestraat en de Bukenstraat zijn tijdens beide werkfasen niet vanop de Leuvensesteenweg bereikbaar omdat ze in de werfzone liggen. Op de feestdag van 15 augustus wordt er niet gewerkt en zie je dus geen activiteit op de werf.