Opstart onderhoudswerven aan twee kruispunten van de Leuvensesteenweg (N26) na het bouwverlof

Opstart werven aan twee kruispunten van de Leuvensesteenweg na het bouwverlof

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start na het bouwverlof op 27 juli met onderhoudswerken aan de rijweg en fietspaden in Buken. Vanaf 5 augustus start ook de werfzone in Boortmeerbeek op. Met deze onderhoudswerken maakt AWV die gewestweg veiliger en comfortabeler in gebruik. 

 

 

De eerste werfzone in Buken op de gewestweg Leuven-Mechelen (N26) ligt tussen het kruispunt met de Oude Haegestraat en de Molenbaan en start vanaf 27 juli in de rijrichting van Leuven. Nadien sluit de werfzone van Boortmeerbeek vanaf 5 augustus mee aan op de planning op dezelfde gewestweg tussen het kruispunt met de Audenhovenlaan en de Pontstraat in de rijrichting van Mechelen. Beide werven liggen op een 5-tal km van elkaar en volgen elkaar op tussen eind juli en begin september. Elke werf duurt in totaal ongeveer een maand.

 
Meer comfort voor rijweg en fietspaden

Op beide locaties wordt het beton van de rijweg en de fietspaden op de gewestweg van Leuven-Mechelen (N26) vervangen door asfaltverharding. De aannemer breekt de rijweg en het fietspad op en plaats nieuwe fundering. Nadien wordt er een nieuwe onderlaag en toplaag asfalt aangelegd.

 
Aanpak minder-hinder

Elke werfzone wordt in twee fasen opgedeeld, om de hinder voor lokaal en doorgaand verkeer te beperken. Fietsers worden op de helft van de rijweg via bakens door de werfzone begeleid. Er geldt dan een snelheidsbeperking van 50 km/u. in de werfzone. Doorgaand verkeer op de Leuvensesteenweg wordt om de beurt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. De handelaars blijven bereikbaar via lokale omleidingen. Tijdens de werken zal parkeren in/aan de werfzones niet mogelijk zijn.

 
Locaties:

 

Werken in Buken: huidige planning tussen 27/7 en 21/8

  • Fase 1: starten in rijrichting van Leuven vanaf 27/7 (plaatsen signalisatie). De 250m lange werfzone ligt op de Leuvensesteenweg tussen het kruispunt met de Oude Haegestraat en de Molenbaan. 

  • Fase 2: starten in rijrichting van Mechelen vanaf 7/8.

  • Opgelet: De Oude Haegestraat en de Bukenstraat zijn tijdens beide werkfasen niet vanop de Leuvensesteenweg bereikbaar omdat ze in de werfzone liggen. Op de feestdag van 15 augustus wordt er niet gewerkt en zie je dus geen activiteit op de werf.

Werken in Boortmeerbeek: huidige planning tussen 5/8 en 7/9

  • Fase 1: starten in rijrichting van Mechelen vanaf 5/8 naast de rijweg
    De 250m lange werfzone ligt op de Leuvensesteenweg tussen het kruispunt met de Audenhovenlaan en de Pontstraat. Wegen en Verkeer start eerst naast de rijweg met aanpassingen aan de boordstenen, de kantstroken en de klinkers ter hoogte van de inrit van de Audenhovenlaan. Vanaf 19/8 wordt dan pas gestart in een eerste fase in de rijrichting van Mechelen. 

  • Fase 2: starten in rijrichting van Leuven vanaf 28/8.