Onderhoudswerken op de Waversesteenweg (N4) in Overijse - mogelijke wijziging start uitvoering door snelle omschakeling coördinatie tussen verschillende gewesten

Onderhoudswerken op de Waversesteenweg (N4) in Overijse - mogelijke wijziging start uitvoering door snelle omschakeling coördinatie tussen verschillende gewesten.

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer start - onder voorbehoud van de goedkeuring van de vergunning van de omleiding in het Waals gedeelte -  vanaf 14 mei met onderhoudswerken op de Waversesteenweg (N4) in Overijse tussen het kruispunt met de Nijvelsebaan (N218) en de grens met het Waals gewest. De werken zullen één week in beslag nemen.

Op 7 mei is er een bewonersbrief verspreid over deze werken, maar ondertussen is er een wijziging opgetreden.  Normaal werden de werken gecoördineerd met de Service Public de Wallonie [SPW], de beheerder van wegen voor het Waalse Gewest. Omwille van problemen met de vergunning kan het Waals Gewest hun werken niet opstarten.  Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft daarom beslist om de werken in Overijse op te splitsen in 2 weghelften. Zo kan de huidige planning grotendeels behouden worden met een betere doorstroming op de Waversesteenweg (N4).

Ook op de Nijvelsebaan, een gemeenteweg, zijn er werken aan de gang.

Beide vergunningen zijn aangevraagd en AWV zal samen met SPW en de gemeente Waver bekijken om de hinder tijdens al de werken tot een minimum te beperken.

Welke onderhoudswerken?

De bestaande asfaltlaag van de rijweg wordt afgefreesd en vervangen door een nieuwe toplaag. Plaatselijk zal ook het fietspad worden hersteld. Door deze onderhoudswerken zal het rijcomfort aanzienlijk verbeterd worden.

Hinder en omwonenden Waversesteenweg

Het verkeer richting Overijse zal over versmalde rijstroken worden geleid.

Het verkeer richting Waver wordt omgeleid via de Terhulpensesteenweg (N253), de E411 en de Chaussée des Collines (N257).

Hou volgende week voor recente informatie, eventuele wijzigingen en andere werkzaamheden over dit project de AWV-website,   www.wegenenverkeer.be/Overijse in de gaten.