Onderhoudswerken Leuvensesteenweg (N2) in Kortenberg uitgesteld door algemene staking morgen: rijweg richting Leuven wordt pas op 6 maart minstens 5u. afgesloten

Het Agentschap Wegen en Verkeer stelt de werken die morgen gepland werden uit. Door gebrek aan betonleveranciers in de regio die deelnemen aan de algemene staking van morgen worden de werken verschoven naar de meer verkeersluwe periode van de Krokusvakantie. Pas vanaf woensdag 6 maart start AWV aan de Leuvensesteenweg (N2) in Kortenberg ter hoogte van restaurant ‘Auberge des Princes’ met onderhoudswerken. De aannemer vervangt een betonplaat in het middenvak van de rijweg.  Op één dag wordt de betonplaat uitgebroken en wordt er nieuwe beton gegoten. De nieuwe beton heeft een viertal dagen nodig om uit te harden. Afhankelijk van de weerssituatie wordt de rijweg normaal gezien vanaf maandag 11 maart terug opengesteld.

 

Hinder en omleidingen: dezelfde werkwijze

  • De rijstrook richting Leuven zal op 6 maart- de dag van uitbraak van de betonplaat - voor werfverkeer (kraan) 1 dag afgesloten zijn. Het verkeer wordt op die dag geregeld met tijdelijke verkeerslichten.

  • Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt er die dag gewerkt buiten spitsuren  tussen 10u. - 15u.

  • Nadien, tijdens het uitharden van de beton zal het verkeer een viertal dagen via versmalde rijstroken in beide richtingen kunnen doorrijden.

Voor recente informatie over dit project kan je terecht op de AWV-website,  www.wegenenverkeer.be/kortenberg.

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'