Nieuwe verkeerslichten voor kruispunt Palinghuizen/Rooigemlaan in Gent

Het kruispunt van de Gentse stadsring (R40) met Palinghuizen (N9) wordt vanaf 5 augustus uitgerust met een nieuwe verkeerslichteninstallatie. Tijdens de eerste week van de werken zullen verschillende rijstroken afgesloten zijn voor het verkeer. Alle bewegingen op het kruispunt blijven wel mogelijk. De werken moeten voor de start van het schooljaar afgerond zijn. 

Wat houden de werken in?

Er komen nieuwe verkeerslichten met ledlampen, de bekabeling wordt vernieuwd en enkele voetgangersoversteken krijgen akoestische signalisatie voor blinden en slechtzienden.

Werken in korte fasen vanaf 5 augustus

De werken lopen van 5 augustus tot eind augustus. De aannemer werkt in twee fasen: 

Tijdens de eerste fase maakt de aannemer sleuven voor de nieuwe bekabeling in de rijweg. Dit gebeurt per rijstrook, zodat in elke richting steeds verkeer mogelijk is. Er zullen wel minder rijstroken open zijn dan normaal. 

In fase 2 werkt de aannemer in de voetpaden en parkeerstroken. Voetgangers zullen hinder ondervinden en er zal parkeerverbod gelden.