Nieuwe oversteekplaats over de Gentse stadsring in gebruik vanaf 25/11

Op maandag 25 november gaat de nieuwe oversteekplaats op de Gentse stadsring (R40) aan de Zalmstraat in voege. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt daar sinds september aan een nieuwe, veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers met verkeerslichten. Ook vanaf dan wordt de Eendrachtstraat enkele richting voor het gemotoriseerd verkeer. 

 

Werken eind november klaar
Op maandag 25 november past de aannemer de verkeerslichtenregeling aan en vanaf dan kan de nieuwe oversteekplaats in gebruik worden genomen. Aansluitend worden de middenbermen en ook de oude fiets- en voetgangersoversteken dichtgezet. Om deze werken uit te voeren zal er plaatselijk hinder zijn voor alle weggebruikers. Deze werken duren een kleine week.


© AWV

Eendrachtstraat éénrichting
Voor de veiligheid en vlotte doorstroming wordt vanaf 25 november het stuk van de Eendrachtstraat tussen de Forelstraat en de stadsring (R40) éénrichtingsverkeer. Dat is nodig omdat de verkeerslichten aan het kruispunt met de Eendrachtstraat verdwijnen. Auto's kunnen vanaf dan van de ring richting de Forelstraat rijden. Fietsers kunnen er in beide richtingen blijven rijden. Dit is zo beslist in samenspraak met de stad Gent.