Nieuwe fietsverbindingen kleine ring Hasselt krijgen okerkleurige toplaag

Op woensdag 11 juli brengt het Agentschap Wegen en Verkeer een okerkleurige toplaag aan op de pas aangepaste fietsverbindingen aan de Groene Boulevard in Hasselt. De werken starten in de vroege ochtend en worden fase per fase uitgevoerd. Ter hoogte van de werfzone worden de ventwegen telkens tijdelijk afgesloten. Donderdag 12 juli volgen ook de wegmarkeringen en verkeersborden. Zo zijn ongeveer de helft van de aanpassingen aan de fietslus klaar. 

De werken op 11 juli duren per locatie ongeveer twee à drie uur. De aannemer start om 6 uur ’s morgens ter hoogte van de Maastrichterstraat. Vervolgens zijn de fases ter hoogte van de Diesterstraat, de Sint-Jozefsstraat en de Capucienenstraat, en uiteindelijk de bibliotheek aan de beurt. Zodra de toplaag is uitgehard, kunnen fietsers alweer over de fietspaden rijden. 

Om alles vlot en veilig uit te voeren, worden de ventwegen plaatselijk afgesloten. Lokale omleidingen voor gemotoriseerd verkeer worden gesignaleerd. Op donderdag 12 juli volgen de wegmarkeringen en officiële verkeersborden. Hiervoor wordt geen verkeershinder verwacht. 

Na het bouwverlof tot het najaar worden de ontbrekende schakels in de fietslus aan de binnenzijde van de kleine ring stap voor stap verder aangepast.