Nieuwe fasering voor werken fly-over aan kruispunt R6-N14 in Mechelen

Vanaf 19 maart eenrichtingsverkeer op Liersesteenweg

Eind vorig jaar hebben de werken aan de fly-over op het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg (N14) in Mechelen een tijdlang stilgelegen nadat de bouwvergunning werd geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Sinds 19 januari werden de werken opnieuw hervat, maar om de opgelopen vertraging weg te werken hebben het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de aannemer een nieuwe fasering uitgewerkt. Die moet het mogelijk maken om de werken aan de fly-over alsnog tegen de voorziene einddatum van eind september dit jaar te kunnen afronden. 

Gelijktijdig werken aan brughellingen en Liersesteenweg

Om de werken aan de fly-over op schema te houden hebben AWV en de aannemer de fasering grondig herbekeken en aangepast. De werken die op dit moment uitgevoerd worden aan de brughellingen op de R6 (fase 2) blijven nog doorlopen tot eind augustus. Tegelijkertijd zal er echter ook al gestart worden op de Liersesteenweg (N14). Beide werken worden opgedeeld in drie grote fasen die elkaar overlappen. Door de fases te laten overlappen wordt tijdswinst geboekt die ervoor moet zorgen dat de oorspronkelijk einddatum van eind september dit jaar nog gehaald kan worden.

  • Fase 3: 19 maart – begin juli (bouwverlof): werken aan Liersesteenweg zijde Mechelen
  • Fase 4: 21 mei – eind augustus: werken aan Liersesteenweg zijde Sint-Katelijne-Waver.
  • Fase 5: eind augustus – eind september: Liersesteenweg onder de nieuwe brug en kruispunten met op- en afritten R6. 

Nieuwe verkeerssituatie vanaf 19 maart

Tijdens fase 3 en fase 4 blijven de volgende verkeersmaatregelen ongewijzigd:

  • Omdat de werken aan de brug nog niet zijn afgerond, blijven de keerlus tussen de Antwerpsesteenweg (N1) en de Liersesteenweg (N14) en de langgerekte ovonde (aan de rotonde van de Heisbroekweg) in gebruik. Via de nieuw aangelegde op- en afritten kan men de R6 nog steeds op- en afrijden. Deze situatie geldt tot de brug is afgewerkt en er opnieuw over de R6 gereden kan worden.
  • Fietsers en voetgangers krijgen tijdens de werken een afgeschermde doorgang langs de werf.

Daarnaast zal de verkeerssituatie aangepast worden om de werken op de Liersesteenweg te kunnen uitvoeren:

  • In fase 3 (van 19 maart tot het bouwverlof) geldt op de Liersesteenweg (N14) aan de zijde van Mechelen enkelrichtingsverkeer (in de werfzone, vanaf huisnummer 477 tot aan de R6). Het verkeer richting R6 zal nog over één rijstrook door kunnen, omdat er afwisselend wordt gewerkt aan de oost- en westkant. Verkeer richting Mechelen volgt een omleiding via de R6 en de Antwerpsesteenweg (N1).

In fase 4 (van 21 mei tot eind augustus) starten we ook aan de zijde Sint-Katelijne-Waver. Verkeer op de Liersesteenweg (N14), zijde Sint-Katelijne-Waver, blijft mogelijk in beide richtingen, zij het telkens over één rijstrook. Ook hier wordt immers afwisselend aan de oost- en de westkant gewerkt.

Meer informatie

Op de website www.wegenenverkeer.be/mechelen is steeds de laatste informatie en kaartmateriaal terug te vinden.