N790 Neerpelt: vernieuwing wegdek Haagdoorndijk

Van vrijdagavond 14 tot maandagochtend 17 september vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer het wegdek van de Haagdoorndijk (N790) in Neerpelt over een afstand van 1,5km. De rijweg tussen de rotondes aan de N74 en de Koning Albertlaan komt aan bod. Om de hinder voor het verkeer te beperken, wordt er doorlopend tijdens het weekend gewerkt. 

Eerst wordt het oude wegdek afgefreesd, waarna een nieuwe onder- en toplaag asfalt wordt aangebracht. Vanaf vrijdagavond 14 september om 19 uur wordt er zonder stoppen doorgewerkt, om zo de rijweg afgewerkt en terug open te hebben op maandagochtend 17 september om 6 uur. 
 

Omleiding voor doorgaand verkeer via Overpelt

Fietsers kunnen steeds gebruik blijven maken van het aanliggende fietspad langs de werkzone. 
Voor het doorgaand verkeer wordt een omleiding via Overpelt-centrum aangegeven. Het kruispunt van de N790 met de Bergeykseweg en de Ralleylaan blijft ook steeds open voor verkeer. Een verkeersveilige vernieuwing van dit kruispunt staat op de agenda van AWV en de gemeente, en wordt besproken op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV). Na een akkoord over de herinrichting, kan pas de aanbesteding en uitvoering volgen.


 

Meer info over het project op www.wegenenverkeer.be/neerpelt.