N72 Zonhoven - Herinrichting kruispunt Donkweg in startblokken

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrax en de gemeente Zonhoven gaan de Wijerstraat (N72) in Zonhoven vernieuwen. Dit vanaf het kruispunt Donkveldweg x Alkenhoofseweg tot net voorbij de kantoren van Oben. De ingrepen moeten de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verhogen. Meteen wordt dit gedeelte van een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. Vanaf eind oktober starten de voorbereidende werken met beperkte verkeershinder. Vanaf het voorjaar 2019 starten de hoofdwerken. 

De Wijerstraat (N72) krijgt over de volledige lengte van de projectzone een verbrede middenberm in gras of sierbeton. Enkel ter hoogte van de inritten en de kruispunten zal die overrijdbaar zijn. Langs de gewestweg worden verhoogde, vrijliggende fietspaden aangelegd.

Op de kruispunten Donkweg x Stationsstraat en Alkenhoofseweg x Donkveldweg komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Verkeersplateaus ter hoogte van diezelfde kruispunten moeten dan weer het verkeer remmen en de verlaagde maximumsnelheid van 50km/uurhelpen respecteren. Het kruispunt van de Donkveldweg met de Grote Hellekensstraat wordt meteen mee vernieuwd. 
 

Voorbereidende werken vanaf eind oktober 2018

Tijdens de voorbereidende werken blijft de verkeershinder beperkt, omdat er voornamelijk in de wegberm wordt gewerkt. Op bepaalde momenten wordt er buiten de spitsuren gewerkt met tijdelijke verkeerslichten op de N72, die beurtelings verkeer toelaten. Deze fase duurt tot het voorjaar 2019.  
Tijdens de hoofdwerken vanaf het voorjaar 2019 zal er grotere verkeershinder optreden, omdat er slechts één rijstrook beschikbaar blijft.

De hele vernieuwing zal naar verwachting ongeveer een jaar duren, tot het najaar 2019. De planning kan wel nog altijd wijzigen door onvoorziene werk- of weersomstandigheden.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Volg het laatste nieuws over dit project op www.wegenenverkeer.be/n72zonhoven en schrijf je op die webpagina ook in op de nieuwsbrief. Zo ontvang je regelmatig een update in je mailbox.