Maand lang werken op A12: vooral hinder avondspits richting Antwerpen

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op de ochtend van maandag 10 september met het plaatsen van nieuwe veiligheidsstootbanden langs de A12. De werken zullen in de avondspits voor extra wachttijden zorgen in de rijrichting van Antwerpen. In de rijrichting van Brussel wordt er tussen 5u ‘s en 9u ochtends niet gewerkt, om de ochtendspits van te veel hinder te vrijwaren. na 9u zal daar (rijrichting Brussel) ook wel enige hinder zijn. In totaal zullen de werken een maand duren.

Er wordt gewerkt in twee zones:

… op een strook van een anderhalve kilometer lang in Strombeek-Bever (Grimbergen) en Meise 
 

  • werken in de middenberm en de zijberm (enkel de zijberm in de rijrichting van Antwerpen)

  • verkeerssituatie rijrichting Antwerpen: weg versmalt van drie naar twee rijstroken, het Vlaams Verkeerscentrum verwacht extra wachttijden in deze rijrichting

  • verkeerssituatie rijrichting Brussel: hier wordt gewerkt met een mobiele werf, tussen 9u 's ochtends en 5u 's ochtends. Tussen 5u en 9u wordt er niet gewerkt, om de hinder voor het verkeer te beperken. Na 9u wordt er nog beperkte hinder verwacht  

… op een strook van twee kilometer lang, in Londerzeel:
 

  • alleen werken in de middenberm

  • verkeerssituatie: in de beide rijrichtingen zal de weg versmallen van drie naar twee rijstroken

  • het Vlaams Verkeerscentrum verwacht beperkte hinder in deze zone