Lokale herstellingen ‘s nachts toplaag asfalt in Herent en Boortmeerbeek.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start tussen 19 en 30 augustus met lokale herstellingen op de gewestweg Leuven-Mechelen. Beide kleinere werfzones in Herent en Boortmeerbeek worden tijdens 1 à 2 nachten uitgevoerd om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Op beide locaties wordt de toplaag asfalt op de gewestweg van Leuven-Mechelen (N26) in beide rijrichtingen lokaal vernieuwd. Fietsers kunnen tijdens de werken het fietspad blijven gebruiken. 

 

Kleine ingrepen in één nacht voor meer comfort op de rijweg
In Herent wordt op de Mechelsesteenweg (N26) voornamelijk de aansluiting van asfalt naar beton aangepast ter hoogte van huisnummer 1044, tussen de Drieskensweg en de Kleine Kerkweg.

In Boortmeerbeek werkt Wegen en Verkeer op de Leuvensesteenweg (N26) ter hoogte van huisnummer 61 van aan de bushalte ‘Hever Lobroeken’ ongeveer +- 50 m in de richting van Mechelen. Nadien werkt de aannemer In de richting van Leuven aan de aansluiting van asfalt naar beton ter hoogte van diezelfde bushalte.

 
Augustus: werken op vier locaties aan de gewestweg Leuven-Mechelen

Beide locaties hier vermeld voor Boortmeerbeek en Herent zijn kleinere onderhoudswerken die 's nachts worden uitgevoerd. De twee exacte uitvoeringsdata voor deze onderhoudswerken 's nachts zijn nog niet vastgelegd, maar worden tussen 19 en 31 augustus ingepland. Op de gewestweg Leuven-Mechelen wordt er ook overdag gewerkt in Buken en Boortmeerbeek aan de fietspaden en de rijweg.

In totaal wordt er in de maand augustus verspreid over 4 locaties gewerkt op de N26, waarvan er twee in Boortmeerbeek zijn, eentje in Herent en in Buken. De werven van Buken en Boortmeerbeek werden reeds aangekondigd in een persbericht begin juli en zijn opgestart. Belangrijk detail: voor de werf in Boortmeerbeek starten de breekwerken van rijweg en fietspad een week vroeger dan voorzien: 12 augustus i.p.v. 19 augustus. Dit gebeurde in overeenstemming met de gemeente Boortmeerbeek, zodat er geen hinder is bij de start van het nieuwe schooljaar. Dat betekent voor omwonenden dat hun oprit vanaf 12 augustus (i.p.v. 19 augustus) tijdelijk moeilijk of niet bereikbaar zal zijn, afhankelijk van de vooruitgang van de werken.  Sinds 5 augustus is er gestart met aanpassingen aan de boordstenen, de kantstroken en de klinkers ter hoogte van de inrit van de Audenhovenlaan. Deze werken gebeuren naast de rijweg en geven beperkte hinder.

 
Aanpak minder-hinder

Alle werfzones zijn in fasen opgedeeld, om de hinder voor lokaal en doorgaand verkeer te beperken. Indien nodig voor de werf, worden fietsers op de helft van de rijweg via bakens door de werfzone begeleid. Er geldt dan een snelheidsbeperking van 50 km/u. in de werfzone. Doorgaand verkeer op de Mechelsesteenweg/Leuvensesteenweg wordt om de beurt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. De handelaars blijven bereikbaar via lokale omleidingen. Tijdens de werken zal parkeren in/aan de werfzones niet mogelijk zijn.

 
Twee nachten werken in Boortmeerbeek en Herent
 
Update werken Boortmeerbeek en Buken