Leuven Noord: start voorbereidende werken verbreding viaduct Wilsele

Het Agentschap Wegen en Verkeer start 18 april  met de voorbereidende werken voor de verbreding van het viaduct van Wilsele. In een eerste fase zal Wegen en Verkeer bomen en struiken rooien langs de E314. Dit zal ongeveer drie weken duren en gebeurt onafhankelijk van de rijweg aan de onderkant van de schuine helling, zonder hinder voor de weggebruikers.

Rooien van bomen en struiken langs E314

Om de verbreding van het viaduct van Wilsele mogelijk te maken, voert Wegen en Verkeer een reeks voorbereidende werken uit. Als eerste stap moeten er bomen en struiken worden gerooid langs de E314. Nadien zal de schuine helling langs de Aarschotsesteenweg (N19) worden afgegraven en verstevigd. Het landhoofd van de brug (het steunpunt waar de brug de grond raakt) wordt verbreed, zodat ook de nieuwe rijstrook hierop kan steunen. Nadat de voorbereidende werken zijn afgerond, kan de sanering van het viaduct en de aanleg van de spitsstrook op het viaduct starten in de zomer van 2020. De bouw van de spitsstrook buiten het viaduct start nadien in de zomer van 2021. Volgens de huidige planning zal de nieuwe spitsstrook klaar zijn in 2022.

Geen hinder voor de weggebruiker

Het rooien van de bomen en struiken zal in totaal ongeveer 3 weken duren. Weggebruikers zullen tijdens deze periode geen hinder ondervinden van de werken.

Een verbetering van de verkeersinfrastructuur ten noorden van Leuven

De voorbereidende werken betekenen een eerste stap in een grondige verbetering van de verkeersinfrastructuur ten noorden van Leuven, met name in de gemeenten Wilsele en Kessel-Lo. Hiermee willen we de bereikbaarheid en circulatie in de regio verbeteren en de verkeersveiligheid verhogen. De werken ter waarde van 82 miljoen euro worden gefaseerd uitgevoerd in een periode van vijf jaar. Meer informatie over de werken vindt u op de webpagina www.leuvennoord.be  

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'