Kruispunt Antwerpsesteenweg (N12) met Dennendreef in Vosselaar wordt veiliger gemaakt

Vanaf dinsdag 11 juni vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het kruispunt van de Antwerpsesteenweg (N12) met de Dennendreef en Sparrenhof in Vosselaar. Er komen veilige fietsoversteken en de fietspaden en het wegdek worden er vernieuwd. De heraanleg van het kruispunt gebeurt in combinatie met de riolerings- en wegeniswerken in de Dennendreef door Fluvius en de gemeente Vosselaar. Die werken zullen vermoedelijk tegen eind juni klaar zijn. De vernieuwing van het kruispunt moet tegen begin oktober rond zijn. 
 

Vernieuwing kruispunt

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt het kruispunt van de Antwerpsesteenweg (N12) met de Dennendreef en Sparrenhof. Er komen middengeleiders die twee veilige fietsoversteken mogelijk maken ter hoogte van de bushaltes. De fietspaden en het wegdek worden ook meteen vernieuwd op die locatie. De uitvoering van dit project door AWV gebeurt in combinatie met de vernieuwing van de rioleringen en wegenis van de gemeenteweg Dennendreef door Fluvius en de gemeente Vosselaar. Die werkzaamheden startten afgelopen maart en zullen vermoedelijk tegen eind juni klaar zijn.
 

Werken in fases voor minder hinder

De werken aan het kruispunt starten op dinsdag 11 juni en duren tot begin oktober 2019. Per fase wordt slechts aan één zijde van het kruispunt gewerkt, waardoor de hinder voor het doorgaand verkeer beperkt blijft. Zo is er ook telkens slechts één van de twee zijstraten (Dennendreef of Sparrenhof) afgesloten van de N12.
 
In juni wordt er gewerkt richting Turnhout (fase 1), in juli en augustus richting Beerse (fase 2) en in september opnieuw richting Turnhout (fase 3). Doorgaand verkeer op de N12 blijft steeds in beide richtingen mogelijk over versmalde rijstroken. Fietsers moeten ter hoogte van het kruispunt oversteken en in beide richtingen langs één zijde van de weg passeren. Tijdens de eerste fase is de Dennendreef afgesloten langs de N12, maar de straat blijft wel bereikbaar via de Astridlaan.
 

Planning onder voorbehoud

Infrastructuurwerken zijn sterk afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De planning kan dus nog wijzigen. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/vosselaar.