Kolonel Dusartplein, Hasselt: Start voorbereidende werkzaamheden oversteekplein

Het Agentschap Wegen en Verkeer is in Hasselt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de heraanleg van de zone rond de bushalte op het Kolonel Dusartplein. Dit project moet de doorstroming van de bussen optimaliseren en de voetgangers en fietsers op een veilige en vlotte manier over het kruispunt loodsen. Het is een samenwerking tussen AWV, de stad Hasselt en De Lijn.

Momenteel vormt deze zone een flessenhals op de Groene Boulevard. De combinatie van de verschillende oversteekplaatsen, de bushaltes en de hoge verkeersintensiteit laat de verkeersafwikkeling op drukke momenten vast lopen en zorgt voor onveilige situaties. 
Na de herinrichting zal de zone één groot oversteekplein vormen. Elf verkeerslichten moeten de verkeersafwikkeling in goede banen leiden. 
 

Gelijktijdig oversteken

Op het plein komen schuine zebrapaden die oversteekbewegingen in alle richtingen mogelijk zullen maken. Door de instelling van de verkeerslichten zullen alle voetgangers en fietsers tegelijk kunnen oversteken terwijl het gemotoriseerde verkeer wacht. Door deze aanpassingen worden de oversteekbewegingen van voetgangers en fietsers en de bijhorende wachttijden voor de bussen en auto’s geminimaliseerd. De hele verkeersomgeving wordt ook een stuk duidelijker en veiliger voor alle weggebruikers. 
 

Positieve impact op stiptheid bussen

Uit de monitoring van het busverkeer van De Lijn blijkt dat de bussen vooral bij het uitrijden van Hasselt veel tijd verliezen. De bottleneck voor de halte Dusart zorgt voor vertragingen die de hele rit lang voelbaar blijven. De maatregel moet de aanschuifrijen voor het Dusartplein nu korter maken, wat voor de bussen van De Lijn een substantiële tijdwinst betekent. De stiptheid zal dus zeker verbeteren.
 

Minder hindermaatregelen

Om de hinder te beperken, houdt het agentschap voor de planning en uitvoering van de werken rekening met de evenementenkalender op het plein. Zo zal er tijdens grote events niet of enkel in de niet hinderende zones gewerkt worden. 

In de loop van de volgende weken zal de aannemer een aantal voorbereidende werkzaamheden uitvoeren die weinig of geen hinder voor het verkeer met zich mee zullen brengen. Vanaf 6 augustus starten de eigenlijke werkzaamheden. Voor de start van het nieuwe schooljaar zou het volledige project afgerond moeten zijn. 

In de daaropvolgende maanden zullen de betrokken partners het project uitvoerig evalueren.