Knooppunt E411 en buitenring (R0): aanpassing markeringen, hinder voor verkeer vanuit Wallonië

Het Agentschap Wegen en Verkeer past van 5 juni tot en met 7 juni de signalisatie en de markeringen aan op de E411 in de rijrichting van Brussel. In de aangepaste situatie zal het verkeer richting Luik / Zaventem  vroeger gescheiden worden van het verkeer dat rechtdoor richting Brussel rijdt. Daardoor zal de verkeerssituatie overzichtelijker worden. De busbaan richting Brussel zal ook iets vroeger beginnen, waardoor de bussen tijdens de drukke ochtendspits wat tijdswinst zullen maken. Het verkeer vanuit Wallonië houdt best rekening met vertragingen.

 

Van drie / een naar twee / twee rijstroken

In de huidige situatie beschikt het verkeer in de rijrichting Brussel over drie rijstroken, met kort voor de tunnel onder de ring een versmalling naar twee rijstroken. Het verkeer richting Zaventem / Luik kan aansluiten op de buitenring via een rijstrook die verderop verbreedt naar twee rijstroken. In de nieuwe toestand zal de verdeling in twee rijstroken richting Brussel en twee rijstroken richting Zaventem/Luik enkele honderden meters vroeger beginnen. Dat zal vooral het overzicht van de verkeerssituatie verbeteren. Wegen en Verkeer verwacht ook een gunstig effect op de doorstroming van het verkeer.

Hinder verwacht voor het verkeer vanuit Wallonië

Om de markeringen aan te passen en de portiekborden boven de E411 te verwisselen, zal Wegen en Verkeer afwisselend een of twee rijstroken moeten afsluiten. Een aannemer zal overdag de markeringen aanpassen, een andere aannemer zal ‘s avonds en ‘s nachts de verkeersborden vervangen. Het afsluiten van twee rijstroken overdag zal zo kort mogelijk gehouden worden om de verkeershinder te beperken.