Herstelling Veldekens (N499) in Adegem

Op 23 februari 2015 start het Agentschap Wegen en Verkeer met een grondige herstelling van Veldekens (N499) in Adegem. De werken lopen van net voorbij het Schipdonkkanaal tot voorbij het kruispunt ‘Kruipuit’. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, worden de werken in drie fasen uitgevoerd. Ze zullen tot eind juli duren.

Herstelling Veldekens (N499)

Het wegdek van Veldekens is in heel slechte staat en wordt grondig aangepakt. De vernieuwde weg zal zorgen voor meer rijcomfort en minder geluidsoverlast voor de bewoners. Over het ganse traject krijgt het fietspad een facelift. De kasseistroken die nu het fietspad scheiden van de weg, verdwijnen en in de plaats komen struiken. Hierdoor wordt het fietspad visueel meer afgescheiden van de rijweg.

Herinrichting ‘Kruipuit’

Daarnaast maakt het agentschap het kruispunt ‘Kruipuit‘ veiliger en overzichtelijker. De aantakking vanuit Zomergem wordt smaller, waardoor autoverkeer moet vertragen. De fietsers worden zo ook zichtbaarder voor het autoverkeer.  

Fasering en omleiding

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, worden de werken in drie fasen uitgevoerd:

Fase 1 (23/02/2015-begin april 2015): Veldekens van het Schipdonkkanaal tot net voor kruispunt ‘Kruipuit’

De bovenste asfaltlaag wordt vernieuwd bovenop de betonplaten. De weg gaat volledig dicht. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk. Lokaal verkeer wordt omgeleid via Adegem en Zomergem.

Fase 2 (begin april–eind mei): Veldekens ter hoogte van kruispunt ‘Kruipuit’

Het kruispunt ‘Kruipuit’ (kant aantakking Zomergem) wordt heringericht. Het kruispunt gaat dicht voor alle verkeer. Lokaal verkeer wordt omgeleid.

Fase 3 (eind mei-begin juni): Veldekens van net voorbij ‘Kruipuit’ tot de gemeentegrens met Knesselare

Lokaal worden beschadigde betonplaten opgebroken en vernieuwd. Plaatselijke neemt de aannemer één rijstrook in. Er is beurtelings verkeer mogelijk langs de werfzone door middel van verkeerslichten.