Herinrichting Werchtersesteenweg (N21) tussen Haacht en Werchter: geen werken van 23/12 tot 9/1

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt sinds 1 augustus 2016 aan de herinrichting van de gewestweg N21 (de Werchterse-/Haachtsesteenweg) tussen Haacht en Werchter. Wegens het jaarlijks bouwverlof wordt er van 23 december tot 9 januari niet gewerkt. In februari worden de werkzaamheden tussen de Provinciebaan en de Wijgmaalsesteenweg verplaatst van de kant richting Werchter naar de kant richting Haacht. Tussen de Wijgmaalsesteenweg en Scharent voeren hoofdzakelijk de nutsmaatschappijen werken uit in de komende maanden.

Werken richting Haacht vanaf februari 2017 tussen Provinciebaan en Wijgmaalsesteenweg

In de zone tussen de Provinciebaan en de Wijgmaalsesteenweg startte de aannemer ter hoogte van het Hazepad en Kraneveld met de vernieuwing van een duiker (doorgang van een gracht of beek onder de weg). Daarna begon hij met de aanleg van het fietspad aan de kant richting Werchter. Die werken zullen volgens de huidige planning worden afgerond in januari 2017. Daarna vernieuwen en verplaatsen de nutsmaatschappijen gedurende 1 à 2 maanden hun leidingen (voor o.a. water, gas, elektriciteit en telecom). Wanneer die nutswerken klaar zijn, begint de aannemer met de aanleg van de fietspaden.

Nutswerken tussen Wijgmaalsesteenweg en Scharent

In de zone tussen Scharent en de Wijgmaalsesteenweg werkte de aannemer tot november 2016 aan de riolering (deel regenwaterafvoer) aan de kant richting Haacht (oneven huisnummers). Ook de huisaansluitingen op de nieuwe riolering werden al uitgevoerd. Na de rioleringswerken startte de aannemer met de aanleg van de fundering van de rijweg aan de kant richting Haacht. Sinds december 2016 zijn hoofdzakelijk de nutsmaatschappijen actief tussen Scharent en de Wijgmaalsesteenweg. Zij vernieuwen en verplaatsen hun leidingen nog tot april 2017 aan beide kanten van de weg over de volledige lengte van de werfzone. Na die nutswerken, gaat de aannemer ook hier terug aan het werk met de aanleg van de riolering aan de kant richting Werchter.

Verkeerssituatie blijft behouden

Tussen de Provinciebaan en de Wijgmaalsesteenweg blijft het verkeer over één versmalde rijstrook in elke richting beschikken. Het verkeer kan rijden tot aan het kruispunt met de Wijgmaalsesteenweg. Doorgang voor vrachtverkeer (+3,5t) is verboden. De zone tussen de Wijgmaalsesteenweg en Scharent blijft afgesloten voor het verkeer.

Meer informatie via website en Synductis

Via www.wegenenverkeer/haacht en www.wegenenverkeer.be/werchter, vindt u altijd de laatste informatie. De rioleringswerken kan u volgen via www.aquafin.be onder het hoofdstuk ‘Werken in uw gemeente’. Omwonenden met vragen over de nutswerken kunnen met vragen en opmerkingen terecht bij Synductis via het telefoonnummer 078 05 35 00 en het e-mailadres info@synductis.be.

Project Haacht en Rotselaar: Wegen en Verkeer vernieuwt van 2016 tot 2018 de Werchtersesteenweg (N21) in Haacht en Rotselaar. Meer informatie over de werken vindt u op de webpagina www.wegenenverkeer.be/haacht.