Herinrichting Tiense Vesten: geen werken van 23 december tot 9 januari

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemer van de Tiense Vesten werken in 2016 nog tot en met 23 december. De werken bevinden zich op dit moment aan de buitenring tussen de Oplintersesteenweg en de Slachthuisstraat. Indien de weersomstandigheden het toelaten wordt nog voor de kerstvakantie de onderlaag in asfalt aangelegd. Daarna wordt er gedurende twee weken niet gewerkt. Op maandag 9 januari 2017 hervat de aannemer de werken met het opbouwen van de weg. De verkeerssituatie blijft behouden.

Aannemer werkt niet van 23 december tot 9 januari

Op vrijdag 23 december 2016 start het winters bouwverlof van de aannemer. Als de weersomstandigheden het toelaten (niet te nat of te koud), kan de aannemer de onderlagen van de nieuwe rijweg nog aanleggen in asfalt voor het verlof. Ook wordt van de laatste dagen gebruik gemaakt om de werfzone proper achter te laten zodat iedereen vanaf maandag 9 januari 2017 in een propere werfzone de werken aan de rijweg terug kan aanvatten.

Eandis werkt wel verder

In de week tussen kerstmis en nieuwjaar voert Eandis werken uit ter hoogte van hun installatie langs de Leopoldvest, ter hoogte van huisnummers 36-46. Deze werken bevinden zich buiten de huidige rijweg en brengen slechts beperkte hinder met zich mee.

Verkeerssituatie blijft behouden

De huidige situatie voor het verkeer blijft ongewijzigd: tussen de Oplintersesteenweg en de Slachthuisstraat beschikt het verkeer in beide richtingen over één rijstrook. Deze situatie blijft ook tijdens het bouwverlof van kracht en zal nog enige tijd aanhouden. Het einde van de huidige fase is volgens de planning in de zomer van 2017.

Fietspad en boordstenen al gedeeltelijk aangelegd

De werkzaamheden van Wegen en Verkeer bevinden zich aan de buitenring van de Vesten tussen het kruispunt met de Oplintersesteenweg en dat met de Slachthuisstraat. In de voorbije weken heeft de aannemer het betonnen fietspad en de lijnvormige elementen (boordstenen) aangelegd tussen de Oplintersesteenweg en residentie Beatrijs. De Watergroep heeft de laatste weken werken uitgevoerd aan de tijdelijke waterleiding langs de binnenring, tussen de Donystraat en de Generaal Guffensstraat. Met de winter in het vooruitzicht hebben zij de tijdelijke waterleiding ondergronds gebracht.

Project Tiense Vesten: Wegen en Verkeer vernieuwt van 2014 tot 2018 de Tiense Vesten (R27). Meer informatie over de werken vindt u op de www.wegenenverkeer.be/tiense-vesten.