Herinrichting Tiense Vesten: fasewissel van buiten- naar binnenring op 22 mei

De werkzaamheden aan de buitenring van de Sliksteenvest en Leopoldvest in Tienen worden op vrijdag 19 mei beëindigd. In de nacht van zondag 21 op maandag 22 mei verschuift de aannemer van Wegen en Verkeer de werkzone naar de binnenring van beide vesten. Vanaf 22 mei zal er worden gewerkt tussen het kruispunt met de Veldbornstraat en dat met de Kapucijnenstraat. Het verkeer op de Vesten blijft ter hoogte van de Leopoldvest en Sliksteenvest beschikken over één rijstrook in elke rijrichting, op de reeds vernieuwde buitenring.

Werken buitenring klaar tegen 19 mei

In de komende dagen voert de aannemer de laatste werkzaamheden uit ter hoogte van de buitenring van de Sliksteenvest en de Leopoldvest. Onder andere de voetpaden worden nog afgewerkt in betonstraatstenen. Op 15 en 16 mei brengt de aannemer de toplaag van de rijweg in asfalt aan. Daarna worden de wegmarkeringen aangebracht en kan de weg opnieuw worden opengesteld voor het verkeer.  

Verkeerssituatie wijzigt in de nacht van 21 op 22 mei

In de nacht van 21 op 22 mei verschuift de aannemer de werfzone van de buiten- naar de binnenring. Vanaf maandag 22 mei moet het verkeer ter hoogte van de Sliksteenvest en Leopoldvest in beide richtingen gebruik maken van de vernieuwde buitenring. De Generaal Guffensstraat en de Donystraat worden ter hoogte van de Vesten doodlopend. Fietsers op de Vesten kunnen ter hoogte van de kruispunten met de Veldbornstraat en de Kapucijnenstraat de rijweg oversteken en gebruik maken van het nieuwe fietspad langs de buitenring. Vanuit de Slachthuisstraat zal het opnieuw mogelijk zijn om de Vesten op te rijden in alle richtingen.

Opbreken rijweg en kappen van bomen

In de volgende fase start de aannemer met het opbreken van de weginfrastructuur en het kappen van 33 bomen. Dit laatste is nodig om ruimte vrij te maken voor de aanleg van de nieuwe riolering, die dieper komt te liggen dan de bestaande riolering, en de nodige huisaansluitingen. Ook het nieuwe voetpad en fietspad hebben meer ruimte nodig dan vandaag. Tijdens de heraanleg van de binnenring zal Wegen en Verkeer in deze zone om en bij de 90 nieuwe bomen planten.

Infomarkt voor omwonenden op 16 mei

Wegen en Verkeer en de stad Tienen organiseren op dinsdag 16 mei een informatiemarkt in het Sociaal Huis in Tienen om de omwonenden van de volgende fase te informeren. De bewoners kunnen doorlopend tussen 17u en 20u de infomarkt bezoeken om de plannen te bekijken en hun vragen te stellen aan de projectverantwoordelijken.

Project Tiense Vesten: Wegen en Verkeer vernieuwt van 2014 tot 2018 de Tiense Vesten (R27). Meer informatie over de werken vindt u op de www.wegenenverkeer.be/tiense-vesten.