Herinrichting Tervurenlaan (N3): vertraging door slechte weersomstandigheden

Een aannemer voert in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer werken uit op de Tervurenlaan (N3) in Tervuren. Momenteel werkt hij tussen de rotonde “Jazzfontein en de aansluiting met de Brusselsesteenweg. Door de slechte weersomstandigheden zullen deze werken pas eind februari beëindigd worden. In de loop van (waarschijnlijk eind - wordt nog bevestigd) februari zullen er ook werken gebeuren aan het Vierarmenkruispunt. Het verkeer in de rijrichting van Zaventem en het verkeer dat vanuit Waterloo komt en de Tervurenlaan rechts indraait (richting tervuren) zal daar hinder door ondervinden.

Voor meer informatie: www.wegenenverkeer.be/tervuren  

Aansluitend start fase 5 van de werken

Als de werken in fase 4 afgerond zijn, zal de aannemer starten in fase 5 (Tervurenlaan richting Brussel t.h.v. de Wezembeekstraat tot aan de aansluiting met de R0). Tijdens deze fase zal het kruispunt met de Brusselsesteenweg en Albertlaan aan de noordkant volledig afgesloten worden aan de noordkant om zowel werken aan de tramlijn als werken aan de Tervurenlaan zelf uit te kunnen voeren. Aan de rotonde Rhododendron kan men geen omkeerbewegingen meer maken. Het plaatselijk verkeer van de Albertlaan kan de Tervurenlaan nog bereiken via de Oppemstraat.

Werken Vierarmenkruispunt

Vanaf februari zal de aannemer ook werken aan het Vierarmenkruispunt waar de buitenring (R0) aansluit op de Tervurenlaan. Daarbij zal het bovengrondse verkeer richting Zaventem hinder ondervinden. In plaats van de huidige toestand waarbij er twee rijstroken zijn voor het verkeer dat rechtdoor rijdt en een afzonderlijke rechtsafslagstrook voor het verkeer richting Tervuren, zal de rechtsaf tijdens de werken geëlimineerd worden en de meest rechtse rijstrook wordt een gecombineerde rijstrook rechtdoor/rechtsaf.  Daardoor is een vermindering van de verkeersdoorstroming aan het kruispunt mogelijk. Op de drukke momenten kan de file aan het kruispunt langer worden, wat ook hinder met zich kan meebrengen voor het verkeer dat de Vierarmentunnel (richting Zaventem) neemt. Zodra er een meer precieze timing beschikbaar is (afhankelijk van de weersomstandigheden), zal Wegen en Verkeer die communiceren op www.wegenenverkeer.be/tervuren.

Herinrichting Tervurenlaan

Op 17 mei 2017 startte de Vlaamse overheid met de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Tervurenlaan (N3) in Tervuren. Over een afstand van 2,5 km, van aan de rotonde “Jazzfontein” tot aan de grens met het Brussels Gewest, komen er vrijliggende, comfortabele fietspaden langs beide kanten van de monumentale bomenlaan.

Fasering

Fases 1,2,3 en zijn reeds afgerond. Momenteel is de aannemer bezig met fase 4.