Herinrichting Oudenaardebaan (N8) en Pontstraat in Kluisbergen

Op dinsdag 23 april starten verschillende werkzaamheden op de Oudenaardebaan (N8) en in de Pontstraat in Kluisbergen. Het wegdek krijgt een opknapbeurt, het kruispunt met de Pontstraat krijgt afslagstroken en op het kruispunt met de Berchemweg komt een veilige fietsoversteekplaats. Tenslotte wordt de verkeerssituatie in de Pontstraat en Berchemweg duidelijker en veiliger gemaakt voor alle weggebruikers. De werkzaamheden zullen tot aan het bouwverlof duren. 
 

Wat houden de werken in?

De rijweg en de fietspaden van de N8 krijgen een opknapbeurt vanaf het kruispunt met de Berchemstraat tot vlak voor het kruispunt met de Stationsstraat (N36). Op het kruispunt van de Pontstraat met de Oudenaardebaan krijgt de N8 in beide richtingen linksafslagstroken voor verkeer naar de Pontstraat.

Tegelijkertijd wordt de Pontstraat tussen de N8 en de Berchemstraat heringericht. Dit smalle stuk wordt verbreed met een middengeleider, zodat het geschikt is voor verkeer in twee richtingen. Hierdoor kan de aansluiting van de Berchemstraat op de N8 verdwijnen. Door de Berchemstraat doodlopend te maken, wordt het een veilige, verkeersluwe straat tot aan de Pontstraat. Fietsers krijgen op het einde van de doodlopende Berchemstraat een veilige fietsoversteekplaats over de N8. 

Werken in twee fasen

De werken starten op 23 april en worden in twee fasen uitgevoerd. 
 

Fase 1

In de eerste fase gaat de N8 in beide richtingen dicht tussen het kruispunt met de N36 (Stationsstraat) en de Berchemstraat. Verkeer rijdt om via de N453 en N60. De Berchemstraat blijft wel nog tijdelijk aangesloten op de gewestweg. De Berchemstraat wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer en krijgt tijdelijke verkeerslichten om het verkeer in goede banen te leiden. Fietsers rijden in beide richtingen om via de Kasteelstraat, de fietssnelweg tussen Kluisbergen en Oudenaarde en de Kerkstraat. 
 

Fase 2

In de tweede fase is verkeer op de N8 terug mogelijk in twee richtingen. Er zal beurtelings verkeer zijn, geregeld met verkeerslichten. Fietsers volgen nog steeds een omleiding. 

Alle info en omleidingen op www.wegenenverkeer.be/kluisbergen