Herinrichting Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal van start op 18 april

Op dinsdag 18 april 2017 start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal. De steenweg wordt vernieuwd over een afstand van 2,5 km vanaf het kruispunt met de Ramerstraat en Daalbeekstraat tot aan het grondgebied van Ninove. De vernieuwing moet op termijn de verkeersveiligheid verhogen, de leefbaarheid verbeteren en zorgen voor een vlottere verkeersdoorstroming. Tijdens de werken beschikt het verkeer over één rijstrook in elke rijrichting. De werken worden eind 2018 beëindigd.

Kruispunten veiliger maken

De Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal kent verschillende gevaarlijke kruispunten. Om de gewestweg veiliger en leefbaarder te maken, zal Wegen en Verkeer naast het aanleggen van vrijliggende fietspaden, ook de kruispunten herinrichten. Na de herinrichting beschikt het verkeer nog altijd over twee rijstroken in elke rijrichting. Aan de kruispunten worden conflictvrije verkeerslichten en aparte afslagstroken voorzien zodat bestuurders niet gelijktijdig groen licht krijgen met het tegenliggend verkeer. Op die manier wordt de verkeersveiligheid verhoogd en de doorstroming verbeterd.

Fasering van de werken

Wegen en Verkeer voert de werken aan de Ninoofsesteenweg uit in vier fasen:

  • Fase 1: tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat aan de kant richting Ninove
  • Fase 2: tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat aan de kant richting Brussel
  • Fase 3: tussen het kruispunt met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat en dat met de Ramerstraat en Daalbeekstraat aan de kant richting Ninove
  • Fase 4: tussen het kruispunt met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat en dat met de Ramerstraat en Daalbeekstraat aan de kant richting Brussel

Altijd één rijstrook beschikbaar in elke rijrichting

Tijdens de werken blijft verkeer op de Ninoofsesteenweg (N8) mogelijk in beide richtingen. Het verkeer beschikt over één rijstrook in elke rijrichting. Om de veiligheid tijdens de werken te garanderen, worden wel enkele kruispunten met de Ninoofsesteenweg afgesloten voor het verkeer. Hierdoor moet het lokaal verkeer op bepaalde locaties een omleiding volgen.

Project Roosdaal: Wegen en Verkeer vernieuwt van 2017 tot 2018 de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal. Meer informatie over de werken vindt u op de webpagina www.wegenenverkeer.be/roosdaal.