Herinrichting kruispunt Steenweg op Sint-Joris-Winge (N223) met de Jennekensstraat

Op 5 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van het kruispunt van de Steenweg op Sint-Joris-Winge (N223) met de Jennekensstraat. In opdracht van de gemeente Holsbeek en de stad Aarschot wordt tegelijkertijd de Jennekensstraat heraangelegd. Ook worden de fietspaden op het kruispunt vernieuwd en komen er veilige oversteekplaatsen. Volgens de huidige planning zullen de werken beëindigd zijn op 18 mei. De asfalteringswerken worden in juni uitgevoerd.

Herinrichting kruispunt

Automobilisten die vandaag van Aarschot komen en de Jennekensstraat willen inrijden, moeten een terugkeerbeweging maken ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E314. Om de verkeersveiligheid te verhogen wordt de aansluiting van de Jennekensstraat verschoven zodat deze recht tegenover de op- en afrit van de E314 komt te liggen. De Jennekensstraat wordt zo mee ingeschakeld in het lichtengeregeld kruispunt.

Verbetering toegang crematorium

In opdracht van de gemeente Holsbeek en de Stad Aarschot wordt de Jennekensstraat heraangelegd tot aan het kruispunt met de Dubbeekstraat.  Eveneens komt er aan de noordkant van het lichtengeregeld kruispunt een extra linksafslagstrook naar de Jennekensstraat.

Fasering van de werken

Eerst wordt er gewerkt aan de nieuwe aansluiting met de Jennekensstraat en de aanleg van het fietspad. Vervolgens worden de middeneilanden aangepast en ten slotte wordt er een nieuwe asfalt toplaag gelegd.

Hinder tijdens de werken

Op de Steenweg op Sint-Joris-Winge (N223) blijven alle rijrichtingen mogelijk maar er zullen rijstroken afgesloten worden.  Ook in de Jennekensstraat zal er hinder zijn door de werken.

Asfalteringswerken

Na de herinrichting van het kruispunt van de Steenweg op Sint-Joris-Winge (N223) met de Jennekensstraat en de heraanleg van de Jennekensstraat zullen er nog asfalteringswerken worden uitgevoerd. Deze werken zijn voorzien voor de twee laatste weken van juni en zullen ‘s nachts uitgevoerd worden.

Meer gedetailleerde informatie over de planning kan u terugvinden op www.wegenenverkeer.be/aarschot of www.wegenenverkeer.be/holsbeek