Herinrichting Herseltsesteenweg (N19) in Aarschot: rioleringswerken en onderfundering zijn klaar

In juni 2016 startten het Agentschap Wegen en Verkeer en Riopact met fase 1 van de herinrichting van de Herseltsesteenweg (N19) in Aarschot. Deze fase bevindt zich tussen het centrum van Aarschot en de Ter Heidelaan (R25). Net voor het kerstverlof zijn de riolering en de (onder)fundering klaar. In 2017 gaat de aannemer verder met de opbouw van de weg.

Rioleringswerken zijn klaar

In de zomer van 2016 werd de herinrichting van de Herseltsesteenweg (N19) aangevat met de aanleg van het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel. De aannemer werkte de riolering in december volledig af. Dit betekent dat ook de huizen al op de nieuwe riolering aangesloten zijn en dat het afval- en regenwater al afzonderlijk worden afgevoerd.

Geen werken van 23/12 tot 9/1

Na het beëindigen van de rioleringswerken, startte de aannemer met de opbouw van de weg. In de voorbije weken werd de onderfundering aangelegd in de volledige werfzone. Van 23 december tot 9 januari werkt de aannemer niet wegens het winters bouwverlof.

Planning begin 2017

Tussen de Waterstraat en de Ter Heidelaan zijn de nutsmaatschappijen nog bezig met het verplaatsen van hun leidingen. Die werken ronden ze in januari 2017 af. Daarna kan de aannemer van Wegen en Verkeer starten met de aanleg van de definitieve fundering en de lijnvormige elementen (boordstenen). Daarna worden de onderlaag in asfalt, het fietspad en de toplaag in asfalt aangebracht. Het einde van fase 1 is voorzien in de zomer van 2017.

Schrijf u in op de digitale nieuwsbrief

Omwonenden en geïnteresseerden kunnen zich via www.wegenenverkeer.be/aarschot inschrijven op de digitale nieuwsbrief over het project. Via deze weg houdt Wegen en Verkeer u op regelmatige tijdstippen op de hoogte over de voortgang van de werken.

Project Aarschot: Wegen en Verkeer vernieuwt van 2016 tot 2017 de Herselstsesteenweg (N19) in Aarschot. Meer informatie over de werken vindt u op de webpagina www.wegenenverkeer.be/aarschot.