Herinrichting Drie Eikenstraat (N106) in Edegem start op 13 november

Vanaf maandag 13 november start de gemeente Edegem in samenwerking met rioolbeheerder Rio-Link en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de Drie Eikenstraat (N106). De heraanleg moet zorgen voor een veiligere en leefbaardere Drie Eikenstraat. Het omvangrijke werk neemt in totaal een jaar in beslag, de meest hinderlijke werken zullen ongeveer acht maanden duren.

De Drie Eikenstraat is een belangrijke verbindingsweg tussen het centrum van Edegem, de E19 en het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen (UZA). “De heraanleg van de Drie Eikenstraat in Edegem moet ervoor zorgen dat de straat veel veiliger en leefbaarder wordt”, vertelt Edegems burgemeester Koen Metsu. “Vorig jaar vernieuwden de nutsmaatschappijen al de leidingen in de straat ter voorbereiding van de grootschalige vernieuwingswerken die dit najaar van start gaan”, knikt Metsu.

Volledige heraanleg

Niet alleen de Drie Eikenstraat wordt onder handen genomen. Tussen de E19 en de Prins Boudewijnlaan (N173) wordt de riolering van de Drie Eikenstraat volledig vernieuwd en ook de straat zelf wordt heraangelegd. De Drie Eikenstraat krijgt een gescheiden fietspad over de volledige lengte. Het kruispunt met de Ter Borchtlaan en Joe Englishlaan wordt veiliger gemaakt en zo georganiseeerd dat lokaal verkeer vlotter de wijken langs beide kanten kan in- en uitrijden. Ter hoogte van de Losweg en ter hoogte van RevArte komen veilige oversteekplaatsen met middenstrook. Tot slot wordt ook het T-kruispunt met de Doornstraat veiliger gemaakt voor zwakke weggebruikers. In totaal zal het wegenwerk een jaar in beslag nemen. De meest hinderlijke werken duren ongeveer acht maanden.

Eenrichtingsverkeer in de Drie Eikenstraat

Tijdens de werken geldt in de Drie Eikenstraat tussen de E19 en de Prins Boudewijnlaan eenrichtingsverkeer van het UZA richting Edegem. “Dat op vraag van het UZA zelf”, gaat burgemeester Metsu verder. “Zo kunnen prioritaire voertuigen makkelijk zeer snel uitrukken indien nodig.” Doorgaand verkeer in de andere richting en bestemmingsverkeer voor het UZA/Revarte moet een omleiding volgen via de Prins Boudewijnlaan (N173) en de R11.
Fietsen in de Drie Eikenstraat is tijdens de periode van de werken niet mogelijk. “Dat door de omvang van de werken”, vertelt schepen van openbare werken Birre Timmermans. “Tijdens de werken zal er veel werfverkeer zijn en de hele werfzone is zo breed dat er alleen juist nog ruimte zal zijn voor autoverkeer. Omdat fietsen absoluut niet volledig veilig zou kunnen verlopen, hebben we een omleiding uitgetekend die maar 450 meter langer is dan het traject door de Drie Eikenstraat.” Fietsers volgen tijdens de werken een duidelijk bewegwijzerde omleiding via de Losweg, Adolf Queteletlaan, Bosmansstraat en Ten Boschstraat.

Communicatie moet hinder milderen

Om de hinder voor weggebruikers en omwonenden te beperken zetten de gemeente Edegem, het Agentschap Wegen en Verkeer en Rio-link sterk in op tijdige en correcte communicatie. De gemeente Edegem informeert buurtbewoners met regelmatige buurtfolders en het bredere publiek via de website www.edegem.be/drieeikenstraat, sociale media (Facebook en Twitter) en papieren informatiebladen. Alle info is ook te allen tijde beschikbaar aan het onthaal van het gemeentehuis. Ook op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer kan je terecht voor de laatste informatie.