Herinnering: start werken E19 tussen Meer en grens met Nederland

Vanaf vrijdag 6 september voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit op de E19 tussen Meer en de grens met Nederland. Het wegdek in de richting van Nederland wordt er vernieuwd. Tijdens de eerste fase, tot 20 september, is er enkel ’s nachts en tijdens de weekends hinder voor het verkeer richting Nederland. Vanaf 20 september is de hinder groter en moet het verkeer in beide richtingen over versmalde rijstroken passeren via doorsteken in de middenberm.

 

Verkeershinder tijdens de werken
De werken starten op vrijdag 6 september en duren tot het einde van de maand. Van 6 tot 20 september is de hinder voor het verkeer op de snelweg beperkt. Het verkeer richting Antwerpen kan gewoon over de normale rijstroken rijden. Op weekdagen overdag kan ook het verkeer richting Nederland over twee rijstroken blijven rijden. ’s Avonds en ’s nachts (van 21u tot 6u) en in de weekenden leiden we alle verkeer richting Nederland over de pechstrook voorbij de werfzone.

 
Tijdens de laatste 10 dagen van de werken zal de hinder groter zijn. Overdag zullen er steeds twee versmalde rijstroken per rijrichting beschikbaar blijven. Het verkeer richting Antwerpen verschuift vanaf 17 september naar de rechterrijstrook en de pechstrook. Zo wordt de linkerrijstrook vrij en kunnen we tijdelijke doorsteken maken in de middenberm. Het verkeer naar Nederland wordt vanaf 20 september via deze doorsteken naar de snelwegkant richting Antwerpen geloodst. Overdag kan het verkeer naar Nederland ook over één rijstrook op de eigen weghelft. Deze rijstrook wordt op weekdagen na 21u en in het weekend wel afgesloten.

 

Van 30 september tot 2 oktober verwijderen we tenslotte nog de doorsteken in de middenberm. Het verkeer naar Antwerpen rijdt dan nog op de pechstrook en de rechterrijstrook. Het verkeer naar Nederland rijdt overdag over de normale rijstroken, ’s nachts rijden zij over de pechstrook.
 
Transportzone Meer en industriezone Hazeldonk bereikbaar
De op- en afritten ‘1a Transportzone Meer’ blijven tijdens de werken maximaal bereikbaar. Enkel in de periode van 20 tot 30 september zal de afrit op weekdagen na 21 uur en in het weekend afgesloten zijn. Verkeer komende van Antwerpen rijdt richting Tilburg om te keren aan het complex van Ulvenhout en bereikt dan de industriezone via de afrit Hazeldonk-Oost. De oprit richting E19 blijft altijd open.

 

Meer info
De meest actuele info en alle kaartmateriaal is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/hoogstraten.

 

Info Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.