Herinnering: Op- en afritten Gasthuisberg twee maanden afgesloten vanaf vandaag maandag 9 juli

Vanaf vandaag worden de op- en afritten op de E314 ter hoogte van Gasthuisberg (afrit 16) gedurende twee maanden afgesloten tem 31 augustus. Het Agentschap Wegen en Verkeer renoveert in de zomermaanden de brug over de E314. In het verlengde daarvan wordt de nieuwe weginfrastructuur van de Terbankstraat aangelegd. De nieuwe Terbankstraat volgt een ander tracé en zal aansluiten op een - eveneens nieuwe - rotonde.

Versmalde rijstroken op E314 in beide richtingen tem 22 juli

Sinds 2 juli zijn er op de E314 in elke rijrichting 2 versmalde rijstroken (pechstrook en trage rijstrook) aangebracht en geldt er een snelheidsbeperking van 70 km/u ter hoogte van de werfzone.

Vanaf 22 juli zullen alle versmalde rijstroken in beide richtingen op de E314 weer normaal zijn tot eind augustus. Er wordt wel een snelheidsbeperking ingesteld van 90 km/u omdat de op- en afritten afgesloten zijn.

Fietsers kunnen vanaf 9 juli de nieuwe fietsbrug over de E314 gebruiken. Verwacht wordt dat in september 2018 de infrastructuur van de eerste fase definitief in dienst genomen zal worden. 

Voor meer informatie over het project, zie http://wegenenverkeer.be/werken/verbetering-mobiliteit-campus-gasthuisbe...

(vervolg tekst omleidingen onder de afbeelding)

Omleiding Gasthuisberg

Autoverkeer omgeleid   

Tijdens de werken worden de afritten ter hoogte van Gasthuisberg afgesloten (afrit 16). Het verkeer komende van Brussel zal dan omgeleid worden via afrit 15, Boudewijnlaan (N264), en de Sint-Jansbergsesteenweg (N253). Het verkeer van Lummen wordt omgeleid via de afrit 17, Brusselsesteenweg (N2) en de ring rond Leuven (R23). Ook het verkeer komende van de campus volgt deze omleiding (dus via Tabor of via de Leuvense Ring). Vanaf begin september zal het op- en afrittencomplex terug open zijn en zal het verkeer via de nieuwe betonverharding uitkomen op de nieuwe rotonde.

Tijdelijk dubbelrichtingsfietspad voor fietsers

 

Hoewel het complex voor autoverkeer afgesloten zal zijn tussen 9 juli en 25 augustus, kunnen fietsers vanaf 9 juli wel de oversteekbeweging over de E314 maken. Ze moeten hierbij wel op enkele plaatsen gebruik maken van een tijdelijke, minder comfortabele verharding. Momenteel rijden de fietsers nog altijd over de "oude"  brug. Tussen de brug en de brandweerkazerne hebben we een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad gemaakt om de campus ook langs daar te bereiken. Fietsers die van Herent komen hebben dus de keuze om het nieuwe rode fietspad te nemen en zo richting Tervuursesteenweg te rijden of de Terbankstraat te volgen via een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad dat aan de kant van de Kazerne werd gelegd. Door dit tijdelijke dubbelrichtingsfietspad kunnen de fietsers veiliger het noordelijke gedeelte van de campus bereiken (richting onderwijs en navorsing en hogeschool).
 

Vlottere en veiligere mobiliteit naar en van campus UZ Leuven Gasthuisberg

Na de werken zal de campus UZ Leuven gasthuisberg niet alleen beter bereikbaar zijn maar ook veiliger. De zachte weggebruiker kan via de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de E314 richting de campus rijden en vervolgens gebruik maken van het gescheiden fietspad dat parallel aan de Terbankstraat loopt. Het autoverkeer, openbaar vervoer en nooddiensten gaan over de “oude”, weliswaar gerenoveerde brug om zo over de nieuwe Terbankstraat het nieuwe rondpunt te bereiken. De hoofdstroom van het verkeer, in de richting van de toekomstige nieuwe ondergrondse parking van het ziekenhuis zal onder de nieuw aangelegde rotonde door rijden.