Heraanplanting bomen langs T300 in Damme

De populierenrijen langs de T300 Leopoldsvaart-Oost met kaprijpe bomen, die bij stormweer een risico vormden voor het wegverkeer, werden, gespreid over verscheidene jaren in de periode 2007-2012, geveld en heraangeplant in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen.  Een deel van de jonge bomen werd nadien beschadigd waardoor ze nu moeten geveld worden en vervangen door nieuwe exemplaren. De werken starten vanaf 15 januari. 
 
Tijdens maaiwerken langs de Leopoldsvaart, in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal (WenZ) werden in juni 2014 langs de T300 in de zone tussen Sifon en Molentje aan de kant van het kanaal 254 populieren beschadigd (o.a. tak- en stamschade, kroonverlies, …).

Vanaf 15 januari zullen de beschadigde bomen geveld worden en stuk voor stuk vervangen door nieuwe jonge populieren. In het Groenbeheersplan is voorzien dat er enkel populieren van de soorten ‘Marilandica’ en ‘Isières’  worden aangeplant. Om deze bomen te kunnen heraanplanten moesten ze eerst opgekweekt worden waardoor dit nu pas kan uitgevoerd worden.
 
Tijdens de werken wordt tussen 8u en 17u één rijvak ingenomen langs het kanaal door een mobiele werf. Het verkeer kan beurtelings door.  ’s Avonds wordt de weg telkens vrij gemaakt.
 
Het einde van de werken is voorzien tegen 10 februari.
Bij slechte weersomstandigheden (lees: sneeuw of teveel wind) kunnen de werken niet uitgevoerd worden. In dat geval zal de uitvoeringsdatum opschuiven.