Heraanleg Plantin-en Moretuslei: nieuwe fasering - verkeer vanaf december over 1 rijstrook in iedere richting

Nieuwe fasering: verkeer vanaf december over 1 rijstrook in iedere richting

Duur werken met twee maanden ingekort

Niet in november maar pas begin december 2019 zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) starten met de werken tussen de Provinciestraat en het stadspark, de volgende fase in de heraanleg van de Plantin en Moretuslei. De aanpak zal ook veranderen. Waar de rijweg aanvankelijk in een latere fase zou vernieuwd worden zal de rijweg nu samen met de riolering, parkeerstroken, fiets- en voetpad ineens aangepakt worden. Dat zorgt voor een veiligere verkeersafwikkeling, komt de kwaliteit van de werken ten goede, én zal twee maanden tijdswinst opleveren. De andere zijde van de medaille is dat het verkeer vanaf december niet alleen stadinwaarts maar ook staduitwaarts over één rijstrook moet rijden.
 

 

Stand van zaken: werken op schema
De werken aan de noordkant (stadinwaarts) van de Plantin en Moretuslei, tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat (fase 1), zitten op schema. In die zone vernieuwen we eerst de riolering en vervolgens de fiets- en voetpaden en de parkeerstroken. Op de Plantin en Morestuslei is er vandaag slechts één rijstrook stadinwaarts beschikbaar. Loopt alles volgens plan, dan zijn de werken in de huidige fase begin december afgerond. De rijweg staat in maart volgend jaar gepland.
 
Nieuwe fasering: complexe rioleringswerken en meer verkeersveiligheid
In december en niet in november starten de werken tussen de Provinciestraat en het stadspark. Ook de aanpak verandert.  De rijweg afzonderlijk van de riolering, parkeerstroken en fiets- en voetpaden uitvoeren zoals in de eerste fase, blijkt hier om wille van twee redenen niet wenselijk:

Ten eerste moeten er huisaansluitingen gemaakt worden op een riolering die onder de rijbaan ligt. Dat is technisch niet haalbaar als eerst parkeerstroken, fiets- en voetpaden worden aangelegd en pas daarna de rijweg.
 
Ten tweede zou de oorspronkelijke fasering te complex dreigen te worden voor de weggebruikers, en dat op een drukke invalsweg richting het centrum. Met de nieuwe aanpak zijn er minder deelfases nodig waardoor het voor iedereen duidelijker en veiliger wordt. 
 
Hoe worden de werken dan wel uitgevoerd?
De aannemer zal de rijweg tussen de Provinciestraat en de Charlottalei integraal aanpakken. Dat gebeurt rijhelft per rijhelft: eerst de noordkant (stadinwaarts) en daarna de zuidkant (staduitwaarts). De aannemer breekt telkens eerst de bestaande verhardingen op. Dan legt hij de nieuwe riolering aan en maakt hij de huisaansluitingen. Tot slot volgt de wegopbouw.
 
De werken aan de noordkant duren van begin december tot half maart 2020 en vanaf dan tot begin juni 2020 aan de zuidkant. Het grote voordeel is dat we hierdoor een tijdswinst van twee maanden boeken. Belangrijk: de heraanleg van het kruispunt met de Provinciestraat valt niet binnen deze fase en is nog steeds gepland voor de zomer van 2020.
 

 
Verkeer op Plantin en Moretuslei tussen Provinciestraat en stadspark over één rijstrook in elke richting
Omdat de aannemer telkens een volledige rijhelft inneemt, verhuist het verkeer naar de rijstroken waar er niet gewerkt wordt. Op de Plantin en Moretuslei, tussen de Provinciestraat en het stadspark, rijdt verkeer bijgevolg over één rijstrook in elke richting. Concreet rijdt verkeer dus van begin december 2019 tot half maart 2020 aan de onderzijde van de rijweg (rijstroken staduitwaarts). Vervolgens tot begin juni 2020 aan de bovenzijde van de tegen dan vernieuwde rijweg (rijstroken stadinwaarts).

 
 
De fietsomleiding blijft behouden. Tijdens de werken aan de noordkant volgen fietsers stadinwaarts een omleiding via een parallelle as langs de achterliggende straten. Bij de werken aan de zuidzijde kunnen fietsers het nieuwe fietspad aan de noordzijde in beide richtingen gebruiken.
 
Minder-hindermaatregelen: Station en parking station blijven bereikbaar, alternatieve route via Albertpark
De werken zullen onvermijdelijk voor extra hinder zorgen. AWV treft daarom enkele maatregelen om de verkeersdruk zo goed mogelijk te beperken en de lokale bereikbaarheid te garanderen:

  • Tijdens de werken aan de noordkant ter hoogte van de Simonsstraat kan verkeer steeds in één richting naar het station rijden. Komende van het station wordt verkeer al vanaf de Lange Kievitstraat omgeleid naar het stadspark. Ook bij de heraanleg aan de zuidkant blijft de doorgang richting het station gegarandeerd.
  • De stationsparking in de Van Immerseelstraat blijft zowel tijdens de werken aan de noord- als de zuidkant bereikbaar, en dat in beide richtingen.
  • Hoewel autoverkeer op de Plantin en Moretuslei mogelijk blijft, verwachten we sterke hinder. AWV zal daarom een alternatieve route signaleren via het Albertpark voor verkeer tussen het stadscentrum en de Singel. Komende van Antwerpen-Zuid wordt verkeer op de Singel al vroegtijdig afgeleid via de Generaal Lemanstraat. Vanuit Deurne wordt verkeer op de Singel doorgestuurd naar de Grotesteenweg. Op die manier wil AWV de Plantin en Moretuslei ontlasten.

 
De komende weken worden zowel bewoners als handelaars nog uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe verkeerssituatie. Op de projectpagina www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus vindt iedereen steeds de laatste informatie en kan men zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief.
 

Info Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.