Heraanleg fietspaden op N8 in Kluisbergen

Op maandag 18 september start het Agentschap Wegen en Verkeer met het vernieuwen van de fietspaden op de Oudenaardebaan/Berchemweg (N8) tussen Melden en Kluisbergen. In totaal wordt 6 km fietspad heraangelegd. Het verkeer kan beurtelings de werfzone passeren. De werken duren tot midden november

Wat doen we?

De aannemer vernieuwt 6km (2x3km) fietspaden tussen de bebouwde kom van Melden (Oudenaarde) en de Berchemstraat in Kluisbergen. De fietspaden krijgen een nieuwe asfaltlaag. De greppels langs de weg worden ook hersteld indien nodig. De werken starten op maandag 18 september en duren tot 11 november.

Verkeerssituatie

Er wordt gewerkt in twee fasen. Tijdens de eerste fase werkt de aannemer op de richting naar Kluisbergen. De tweede fase start begin oktober en dan pakt  de aannemer de fietspaden aan richting Oudenaarde.
Er wordt gewerkt met tijdelijke verkeerslichten. Autoverkeer kan altijd door en passeert de werfzone beurtelings. 
Fietsers zijn verplicht om aan het begin en einde van de werken over te steken naar de zijde waar niet gewerkt wordt. Daar rijden ze tijdelijk in twee richtingen