Heraanleg doortocht Westende van start op 1 februari 2016

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, Farys en de gemeente Middelkerke starten op 1 februari met de heraanleg van de N318 Westendelaan  tussen het nieuwe pompstation (vanaf de bebouwde kom zijde Middelkerke) en de Baronstraat in Westende. De werken worden in 2 grote fases uitgevoerd. In totaal zijn 430 werkdagen voorzien. Vandaag werden op een infomarkt de werken voorgesteld aan de bewoners van Westende.

De N318 Westendelaan ondergaat een grondige facelift. Zowel bovengronds als ondergronds zullen ingrijpende werken een compleet vernieuwde weg creëren. De aannemer breekt de bestaande weg op, verwijdert de oude riolering en vervangt deze door een gescheiden stelsel. Dit betekent dat het vuilwater en regenwater na de heraanleg afzonderlijk zullen afgevoerd worden. Vervolgens worden alle huizen aangesloten op het nieuwe rioleringsnet.

Na het uitvoeren van de ondergrondse werken start de aannemer met het aanleggen van de vernieuwde bovenbouw. Zowel de rijweg als de voet- en fietspaden zullen vernieuwd worden. Groenzones en nieuw straatmeubilair benadrukken het aangename karakter van de weg.

Fasering

De aannemer zal de werken gefaseerd uitvoeren. 

Fase 1 situeert zich tussen het nieuwe pompstation (ter hoogte van de bebouwde kom aan de zijde van Middelkerke) en loopt tot de Essex Scottishlaan. Voor deze fase krijgt de aannemer 160 werkdagen.

Fase 2 loopt vanaf de Essex Scottishlaan tot en met de Baronstraat. Tijdens deze fase zullen ook de Baronstraat en Beukenstraat heraangelegd worden. De duur van fase 2 is vastgelegd op 270 werkdagen.  

Omleiding fase 1

Tijdens de uitvoering van de werken zijn omleidingen voorzien. Er is een omleiding voor het doorgaande verkeer en een omleiding voor het plaatselijke verkeer.

De omleiding voor het doorgaande verkeer tijdens fase 1 verloopt, komende vanuit Nieuwpoort, via de Zeelaan, de N34 en de Badenlaan. Vanuit Middelkerke volgt men de Badenlaan, de N34 en de Zeelaan. Verkeer vanuit Nieuwpoort met een plaatselijke bestemming, zoals lokale handelaars, volgt de plaatselijke omleiding via de Scottishlaan, de N34 en de Badenlaan. Vanuit Middelkerke volgt men de Badenlaan, N34 en de Scottishlaan.

Nutswerken

De nutswerken die momenteel in uitvoering zijn in fase 1 zullen afgerond zijn tegen eind januari. Aansluitend op deze werken starten de nutsmaatschappijen in de tweede fase tussen de Essex Scottishlaan en de Baronstraat aan de voorbereidende nutswerken. Deze werken zullen afgerond zijn tegen het begin van fase 2 van de hoofdwerken. De hinder voor het verkeer blijft minimaal.

Bereikbaarheidsadviseur

Het Agentschap Wegen en Verkeer stelde voor deze werken een bereikbaarheidsadviseur aan. Bewoners en handelaars met vragen omtrent de werken kunnen terecht op dit e-mailadres:
doortochtwestende@wegenenverkeer.be

Wie de digitale nieuwsbrief met update informatie over de wegenwerken wil ontvangen kan zich hiervoor inschrijven op de webpagina
www.wegenenverkeer.be/doortochtwestende.