Heraanleg complex De Pinte: nachtwerk op 7 juni E17 gaat dicht

In de nacht van vrijdag 7 juni op zaterdag 8 juni werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan de afwatering van de brug in de N60 over de E17 in De Pinte. Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren, gaat de E17 volledig dicht tussen 22u en 6u. Alle verkeer op de snelweg moet omrijden. De werken hangen sterk af van het weer en van technische omstandigheden op de werf. Een volledig afgewerkt op- en afrittencomplex met aangepaste N60 is voorzien eind 2019.  
 

Wat houden de werken in?


De aannemer is sinds februari volop bezig met de renovatie van de bovenkant van de brug in de N60 boven de E17. Op vrijdagnacht, 7 juni start de aannemer met het opbreken van de oude brugslikkers of regenwaterafvoerputjes van de brug over de E17 in De Pinte. Om de nieuwe slikkers te kunnen monteren, werkt hij met een hoogtewerker vanop de E17. Voor de veiligheid gaat de E17 in de beide richtingen dicht. De werken gebeuren tussen 22u en 6u 's ochtends.
 

Hoe rijdt het verkeer ?

Verkeerssituatie van 7 juni van 22u tot zaterdag 8 juni om 6u

De E17 gaat volledig dicht ter hoogte van de brug. Het verkeer op de E17 richting Antwerpen rijdt af in de Pinte en via de N60 richting Oudenaarde en kan verderop keren aan de rotonde en zo de oprit nemen naar de E17. Het verkeer op de E17 richting Kortrijk kan afrijden in De Pinte en via de N60 richting Oudenaarde rijden en dan via N35 naar het complex Deinze rijden en kan daar terug de E17 oprijden richting Kortrijk.

Het verkeer op de N60 verloopt zoals voorheen, elke rijrichting beschikt over één rijstrook. 

Nieuwe fase na bouwverlof

De werken aan de carpoolparking naast het complex vorderen. De eerste helft van de renovatie van de bovenkant van de brug over de E17 en de nieuwe rotonde zijn bijna rond. Als alles goed gaat, zullen deze werken klaar zijn tegen het zomerverlof. Daarna wisselt de aannemer van kant en start dan met dezelfde werken: de renovatie van de brug en de andere helft van de rotonde op het baanvak richting Oudenaarde. Ook bij deze fasewissel wordt er nog veel hinder verwacht.

Meer info en over de werken kan je nalezen op www.wegenenverkeer.be/Depinte

 

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'