Heraanleg Brusselsesteenweg in Gentbrugge: Op- en afritten E17 afgesloten vanaf 8 oktober

Op 8 oktober start de volgende fase van de heraanleg van de Brusselsesteenweg in Gentbrugge. Vanaf dan werkt de aannemer van het kruispunt met de Land Van Rodelaan tot net voor het kruispunt met de Braemstraat (staduitwaarts).  De op- en afritten van en naar de E17 gaan in deze fase dicht. Om de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden, wordt de zone ter hoogte van de op- en afritten tegen eind november afgewerkt. De heraanleg van de zone tussen de afrit vanuit Kortrijk en het kruispunt met de Braemstraat loopt tot april 2015. De einddatum van deze fase is sterk afhankelijk van het weer tijdens de winter.

Verkeerssituatie vanaf 8 oktober

Alle op- en afritten van en naar de E17 gaan van 8 oktober tot eind november dicht. Enkel de pas aangelegde bypass van de N9 (staduitwaarts) naar de E17 richting Kortrijk blijft open. Staduitwaarts verkeer met bestemming E40 (beide richtingen) en E17 richting Kortrijk blijft mogelijk via deze oprit. Wie uit Melle komt zal hier niet kunnen oprijden. Afrijden van de E17 (beide richtingen)zal niet mogelijk zijn, oprijden richting Antwerpen evenmin. Omleidingskaartjes op www.brusselsesteenweg.be/bereikbaarheid.

Het doorgaand autoverkeer kan in beide richtingen blijven rijden langs de werf. Er is één rijstrook in elke richting. Parking Arsenaal blijft bereikbaar via een toegangsweg aan het kruispunt N9 – Jules de Saint-Genoisstraat. Parkeren langs de zijde van de Brusselsesteenweg waar niet gewerkt wordt, blijft mogelijk, behalve ter hoogte van de tramhalte Braemstraat.

Lokaal verkeer:

  • De Oefenpleinstraat is de hele periode (van 8 oktober tot april 2015) niet bereikbaar via de Brusselsesteenweg. Het autoverkeer rijdt om via de Peter Benoitlaan en de Jozef Vervaenestraat. Zwaar verkeer (+3,5 ton) dat de Oefenpleinstraat wil bereiken moet een omleiding volgen via de R4 en de Hundelgemsesteenweg.
  • Alle bewegingen tussen de Land Van Rodelaan en de N9 zijn mogelijk.
  • Links afslaan vanuit Gent naar de Maurice Verdoncklaan is niet toegestaan.

Fietsers rijden in beide richtingen langs de kant van de Brusselsesteenweg waar niet gewerkt wordt (stadinwaarts). Het bestaande fietspad wordt daar dubbelrichtingsfietspad. Fietsers vanuit Gent steken over aan het kruispunt met de Land Van Rodelaan. Het dubbelrichtingsfietspad loopt tot aan het kruispunt met de Braemstraat. De toegang tot huizen en handelszaken blijft steeds gegarandeerd.

Het tramverkeer van en naar Melle blijft behouden. Het busverkeer (lijn 9, 20, 27, 28, 94 en 96) wordt tot eind 2015 omgeleid.

Werken Synductis in het smalle deel van de Brusselsesteenweg

Op maandag 20 oktober gaat Synductis aan de slag in het smalle deel van de Brusselsesteenweg  en de Brusselsepoortstraat. Op een aantal plaatsen worden putten gemaakt om verbindingen voor de water- en gasleidingen te maken. Ter hoogte van de putten zal parkeren niet mogelijk zijn. Op de rijweg van de Brusselsesteenweg wordt niet gewerkt. De werken zullen 3 weken duren.