Grimbergen R0 richting Antwerpen/Namen/Luik aan verkeerswisselaar A12: Verkeer 2 avonden/nachten op 1 rijstrook voor vernieuwing toplaag asfalt

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt twee nachten aan structureel onderhoud op de binnenring van de R0 richting Antwerpen/Namen/Luik ter hoogte van de verkeerswisselaar A12. Over een lengte van 2,4 km vernieuwt de aannemer op de rechterrijstrook de toplaag van het asfalt, de randmarkering en de rijstrookmarkering. Woensdagavond 13 maart vanaf 21u. ter hoogte van de afsplitsing naar de A12 (afrit Expo/Strombeek-Bever) op de R0 start de aannemer met de werken aan de rechterrijstrook.

De omvang van de werf vraagt om in twee delen te werken, zodat er overdag op het nieuwe geasfalteerde deel kan gereden worden. Donderdag 14 maart is de snelweg overdag open tot wanneer de aannemer met het tweede deel start. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht weinig tot beperkte verkeershinder door de fasering en timing van de werken. Vanaf vrijdagochtend 15 maart (5u.) is de binnenring weer helemaal open voor verkeer.

Hinder: weinig tot beperkte verkeershinder door fasering en avond/nachtwerk.

De werken worden ‘s nachts en in twee delen uitgevoerd, zodat er op het afgewerkte deel overdag kan gereden worden:

Deel 1 start woensdagavond  13/03/19 vanaf 21u. tot 5u. ‘s ochtends van donderdag 14/03/19 rijrichting Antwerpen/Namen/Luik ter hoogte van afrit Expo/Strombeek-Bever, afsplitsing naar A12

Deel 2 start donderdagavond  14/03/19 vanaf 21u. tot 5u. ‘s ochtends van vrijdag 15/03/19 in dezelfde rijrichting

Van de drie rijstroken die de R0 breed is, worden de middelste, de rechterrijstrook en de pechstrook als veiligheidszone ingenomen. Het verkeer wordt links naar 1 rijstrook gebracht.

Belangrijk: ter hoogte van de start van de werf op 13 maart is er geen pechstrook en moet de linkerrijstrook van de afsplitsing naar de A12 als veiligheidszone ingenomen worden. Richting A12 blijft de uiterst rechtse rijstrook steeds open voor verkeer.

Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht hierbij weinig tot beperkte hinder doordat er s’ avonds en ‘s nachts gewerkt wordt. Donderdag 14 maart na 5u ‘s ochtends tot 21 u., wanneer de aannemer aan het tweede deel begint, wordt de rijweg overdag volledig opengezet voor verkeer. Vrijdagochtend 15 maart rond 5u. is de snelweg weer helemaal vrij.

Voor recente informatie over dit project kan je terecht op de AWV-website, www.wegenenverkeer.be/grimbergen.

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'