Gewijzigde verkeerssituatie op N31 ter hoogte van spoorweg Brugge-Blankenberge in Brugge

In het kader van de werken aan de A11, wordt er een nieuwe brug over de spoorlijn L51 Brugge-Blankenberge gebouwd. Een eerste helft daarvan is afgewerkt waardoor het verkeer binnenkort over de deels afgewerkte nieuwe brug kan geleid worden. Vanaf donderdag 2 oktober voert de aannemer voorbereidende werken uit waardoor de verkeerssituatie op de N31 ter hoogte van de spoorlijn wijzigt.

Nieuwe verkeerssituatie

De eerste helft van de nieuwe brug vlak naast de N31 om de N31 (als verlengstuk van de A11) over de spoorweg Brugge-Blankenberge te leiden is klaar. Met de tweede helft kan pas gestart worden wanneer de oude brug is afgebroken.

Om die werken te kunnen uitvoeren, zal de verkeerssituatie op de N31 licht wijzigen:

  • Vanaf donderdag 2 oktober wordt het verkeer vanuit Zeebrugge richting E40 gedurende 7 dagen op 1 rijstrook gebracht. Zo kan de aannemer de aansluiting met de weg over de nieuwe brug maken. De andere rijrichting behoudt twee rijstroken.
  • Op vrijdag 10 oktober wordt het verkeer van de E40 richting Zeebrugge op 1 rijstrook gebracht zodat de aannemer een doorsteek kan maken in de betonnen stootbanden die nu de twee rijrichtingen op de N31 van elkaar scheiden. Dit zal 1 dag in beslag nemen.
  • Vanaf vrijdagavond 10 oktober zal het verkeer in beide richtingen over telkens twee versmalde rijstroken over de nieuwe, deels afgewerkte brug kunnen.

In het weekend van 1 november zal de oude brug over de spoorweg worden afgebroken.

De aanleg van het tweede deel van de brug is voorzien vanaf midden november. De betonconstructie zal klaar zijn tegen mei 2015.

Over de A11

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte op 22 maart 2014 met de aanleg van de A11. De nieuwe snelweg is een belangrijke schakel in het verkeersnetwerk in West-Vlaanderen. Het eindresultaat zal een 12-km lange nieuwe autosnelweg zijn die vanaf eind 2017 de N31 in Brugge met de N49 in Westkapelle verbindt. De ingreep zal een belangrijke invloed hebben op de mobiliteit in de regio: het economisch en toeristisch verkeer en het lokaal verkeer worden van elkaar gescheiden. Nieuwe en veilige lokale weg- en fietsinfrastructuur zorgt voor betere leefbaarheid in de polderdorpen. Meer info op www.A11verbindt.be.