Gewijzigde planning voor herstellingswerken op N41 en R42 in Sint-Niklaas

Het Agentschap Wegen en Verkeer is vorige week maandag gestart met herstellingswerken op de N41 en op de Leon Scheerderslaan/Guido Gezellelaan (R42) in Sint-Niklaas.  Het natte weer gooit roet in het eten en de werken liggen even stil. Tijdens deze onderbreking blijft de weg wel afgesloten voor het verkeer. De werken starten terug op van zodra het weer dit toelaat.

 

Wat houden de werken in?
De aannemer heeft op de Leon Scheerderslaan R42 de top- en onderlaag afgefreesd en wacht op gunstige weersomstandigheden voor het plaatsen van de scheurremmende laag (grid). Voor het aanbrengen van het grid en de beschermingslaag moet het wegoppervlak volledig droog te zijn.  Voorlopig kan er niet gewerkt worden en is er geen activiteit te zien op de werf. Van zodra de weersomstandigheden gunstig zijn zullen de werken verder gezet worden.

Verkeerssituatie

De rijweg is nog volledig afgesloten. Het verkeer rijdt om via E17 Sint-Niklaas-centrum, de N16, N70 naar de Singel (R42) en de Plezantstraat (N403) in de beide richtingen. Syntra Midden-Vlaanderen is bereikbaar via Steenweg Hulst-Lessen en de Heimolenstraat. Fietsers rijden langs de werfzone. 

Alle informatie kan u nalezen op www.wegenenverkeer.be/sint-niklaas.