Einde werken: Guldenbodemlaan Borgloon terug open

Het Agentschap Wegen en Verkeer rondt deze week de werken aan de Guldenbodemlaan in Borgloon af. Na een lange periode van wegenwerken in de omgeving zitten de gescheiden rioleringen in de grond en staan enkele straten in een nieuw kleedje. Om de doorstroming te verbeteren t.h.v. de N76 werd de rijrichting Guldenbodemlaan - Kernielerweg ingericht als hoofdas. Komende vanuit het centrum (Gillebroek) moet je daar nu voorrang verlenen. 

Vanaf donderdag 12 juli kan het verkeer terug in beide richtingen over de Guldenbodemlaan rijden. De straat sluit nu mooi aan op de Stationsstraat en kreeg aan beide zijden van de weg een fiets- en voetpad. Ook de Ervaertstraat werd in dit project onder handen genomen. Onder de grond legde men een gescheiden rioleringsstelsel aan, vandaar de lange looptijd van dit project. Enkele jaren geleden werden ook de Sittardstraat en de Stationsstraat al vernieuwd.
 

Nieuwe voorrangsregeling Guldenbodemlaan-Kernielerweg

Belangrijkste wijziging in de verkeerssituatie is de vernieuwing van het kruispunt van de Guldenbodemlaan met de N76 (Gillebroek-Kernielerweg). De rijbeweging van de Guldenbodemlaan naar de Kernielerweg (en andersom) is nu de hoofdas. Het verkeer komende vanuit Gillebroek moet voorrang verlenen. Zo ontstaat er één vlotte verbinding vanuit de Stationsstraat en de Guldenbodemlaan naar de Kernielerweg.