E313 - Spitsstroken Lummen - Beringen: Start fase 2

Op zaterdag 12 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer met de volgende fase van de aanleg van de spitsstroken tussen het Klaverblad in Lummen en het op- en afrittencomplex 26 ‘Beringen’. De aannemer zal in de loop van de volgende maanden op de E313 richting Antwerpen werken. Hij zal ter hoogte van het op- en afrittencomplex ‘Beringen’ de snelweg over een lengte van 1.25 km opbreken en heraanleggen. Tegelijkertijd zal hij ook de nieuwe spitsstrook en pechhavens aanleggen en het wegdek lokaal herstellen tussen het Klaverblad en het op- en afrittencomplex. 

Gedurende deze fase kan het verkeer op de E313 door middel van doorsteken in de middenberm in beide richtingen over 2 versmalde rijstroken blijven rijden. 

Om de verkeerssituatie op de E313 zo veilig mogelijk te houden voor de weggebruikers én voor de wegarbeiders, zal AWV de afrit 26 ‘Beringen’, komende uit Lummen, tijdens de volledige duur van de fase afsluiten (vanaf 12 mei, 20.00 uur tot eind juni). Alle andere op- en afritten blijven open. 

AWV voorziet een omleiding via de calamiteitenroute over het op - en afrittencomplex 25a ‘Tessenderlo’ en de Industrieweg. 

Om de omschakeling van de verkeerssituatie vlot te laten verlopen zal de aannemer vanaf vrijdag 11 mei een aantal voorbereidingen uitvoeren. 

Spitsstroken Lummen

Vrijdagavond 20.00 uur - zaterdagochtend 06.00 uur

  • aanbrengen tijdelijke rijstroken richting Lummen
  • richting Lummen 1 rijstrook beschikbaar 
  • richting Antwerpen geen hinder

Zaterdagochtend 06.00 uur - zaterdagavond 20.00 uur 

  • plaatsen tijdelijke rijstroken richting Antwerpen en klaarmaken doorsteken in middenberm
  • richting Lummen 2 versmalde rijstroken
  • richting Antwerpen geen hinder

Zaterdagavond 20.00 uur - einde fase 2 

  • verkeer in beide richtingen over 2 versmalde rijstroken
  • afrit 26 ‘Beringen’ komende van Lummen niet meer bereikbaar

Eind juni zou deze fase van de werkzaamheden klaar moeten zijn. 
 

Fase 3: aanleg spitsstrook richting Luik (eind juni – eind augustus)

Eind juni start vervolgens de laatste fase waarin de aannemer de E313 richting Luik zal renoveren en de spitsstrook en pechhavens zal aanleggen. In deze fase wordt de oprit richting Luik op het complex ‘Beringen’ afgesloten. Voor wie dan vanaf de Paalsesteenweg naar Leuven, Genk of Luik wil, voorziet het agentschap een omleiding via de Lummenseweg - Gestelstraat (N717) of de Kasteletsingel-Zuid (N72). 

In de aanloop naar de volgende fases zal het agentschap opnieuw en uitgebreid over deze werken en omleidingen communiceren. Geïnteresseerden kunnen op de webpagina www.wegenenverkeer.be /E313SpitsstrokenLummen meer uitleg vinden of zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief.