Drie dagen eenrichtingsverkeer op Koning Albertstraat/ Antwerpsesteenweg (N1) in Mechelen

Tijdens de eerste week van juli voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende drie dagen asfalteringswerken uit op de Koning Albertstraat/Antwerpsesteenweg (N1) in Mechelen. De werken situeren zich tussen de kruispunten met de Lange Zandstraat en de Schaliënhoevedreef. Op 3, 4 en 5 juli wordt de N1 daarvoor gedeeltelijk afgesloten richting Mechelen. De rijrichting Antwerpen blijft steeds open. 

Nieuw wegdek

Het wegdek van de Koning Albertstraat/Antwerpsesteenweg tussen de Lange Zandstraat en de Schaliënhoevedreef is versleten en vertoont her en der beschadigingen. Door het asfalt te vernieuwen, wordt vermeden dat de schade toeneemt en wordt de levensduur van het wegdek verlengd. Het nieuwe wegdek zal ook het rijcomfort verbeteren.

Verkeer richting Mechelen via E19

Tijdens de werken blijft de N1 steeds open voor verkeer naar Antwerpen. Verkeer richting Mechelen moet vanaf het kruispunt met de Bussestraat in Rumst een omleiding volgen langs de E19 (via de complexen Rumst en Mechelen-Noord). Plaatselijk verkeer is wel mogelijk in beide richtingen tussen de Bussestraat en de Lange Zandstraat.

Weersafhankelijk

Asfaltwerken zijn steeds erg weergevoelig. Bij regenweer bestaat de kans dat de huidige planning nog gewijzigd wordt.