De Steenweg op Halle in Beersel blijft afgesloten voor de veiligheid

Het Agentschap Wegen en Verkeer kondigt aan dat de Steenweg op Halle (N231) in Beersel voorlopig afgesloten blijft, omdat het onderzoek van de onafhankelijke expert nog loopt en Wegen en Verkeer het veilige gebruik van de gewestweg momenteel niet kan verzekeren. Ondertussen is uit het lopende onderzoek gebleken dat de koker die de verzakking van de weg heeft veroorzaakt, wel degelijk als riolering fungeerde, zoals aanvankelijk vermoed werd.

Beersel-01 Beersel-02

Brief gemeentebestuur

Het gemeentebestuur van Beersel had recent in een brief aan Wegen en Verkeer gevraagd om, 'mits extra beveiligingsmaatregelen', de weg opnieuw open te stellen. Als wegbeheerder kan Wegen en Verkeer echter niet ingaan op die vraag, omdat vandaag de toestand van de ondergrond onder de gewestweg onbekend is. Het agentschap is vastberaden wat dat betreft: de weg blijft afgesloten en de omleiding blijft in voege tot er meer duidelijkheid is over de toestand van de ondergrond.
 

Onderzoek loopt

Wanneer de herstelling zal gebeuren en hoe die precies zal uitgevoerd worden, is vandaag nog niet duidelijk. Het onderzoek van de onafhankelijke expert is nog bezig en de beslissing kan alleen op basis van zijn rapport genomen worden. "Uit een tussentijds rapport blijkt wel dat de verzakte koker wel degelijk fungeerde als riolering, zoals wij al lang vermoedden", zegt Anton De Coster van Wegen en Verkeer. Ondertussen verleent Wegen en Verkeer waar mogelijk haar samenwerking aan de expert, zodat de herstellingswerken zo snel mogelijk kunnen starten en de weg zo snel mogelijk opengesteld kan worden.
 

Foto's

De twee foto's die als bijlage met dit persbericht verspreid worden, zijn beelden van de ondergrond onder het voetpad. "Op de foto's kan je duidelijk zien dat de grond onder de rioolbuis weggespoeld is. Als dit ook gebeurd is onder de rijweg, is het risico op verzakkingen daar ook groot.", aldus De Coster. "De rioolbuis is enkel ter plaatse gebleven omdat ze opgespannen is tussen twee inspectieputten", verduidelijkt hij nog.