Bilzen: Opening Spelverstraat en herinrichting kruispunt

In de loop van donderdag 12 januari zal het Agentschap Wegen en Verkeer in Bilzen de nieuwe omleiding van de Spelverstraat, die Meershoven (N730) en de Maastrichterstraat (N2) verbindt, openstellen aan de zijde van Meershoven. Hierdoor zal de volledige, nieuwe weg in gebruik zijn. 

Door deze nieuwe weg zal de verkeersuitwisseling tussen Meershoven en de Maastrichterstraat vlotter en veiliger verlopen en het bedrijventerrein zal beter bereikbaar zijn. Dankzij deze nieuwe verkeerssituatie zal daarenboven de verkeersdruk in de Spelverstraat verminderen en de verkeersleefbaarheid verhogen. 

Onmiddellijk na de ingebruikname van de nieuwe weg zal de aannemer starten met de heraanleg van Meershoven (N730) tussen de Spelverstraat en het kruispunt met de nieuwe weg. Tijdens deze werkzaamheden zal hij de riolering vernieuwen en het wegdek en de fietspaden opnieuw aanleggen. In een volgende fase zal het agentschap dan het kruispunt van Meershoven met de nieuwe weg inrichten en tevens verkeerslichten plaatsen.

Gedurende deze werkzaamheden zal het agentschap Meershoven ter hoogte van de werkzone in beide richtingen afsluiten. Het agentschap voorziet omleidingsroutes via de nieuwe weg. Fietsers kunnen een omleiding volgen via de Brabantsestraat, voetgangers kunnen te allen tijde langs de werfzone. 

De vooruitgang van het project is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Maar deze werkzaamheden zouden ten laatste tegen het bouwverlof van 2017 klaar moeten zijn.