Belangrijke onderhouds- en vernieuwingswerken gepland op Diestse gewestwegen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert in de lente en de zomer van 2019 werken uit op de ring rond Diest (R26). In een eerste fase zal AWV de fietspaden op het 1,3 km lange stuk tussen de Schaffensestraat en het kruispunt met de Vervoortstraat verbreden en volledig heraanleggen. In een volgende fase geeft AWV tussen de Leuvensepoort en de ingang van het provinciedomein De Halve Maan (een stuk van 1,6 km lang) de asfaltverharding van de rijweg een onderhoud. Al die werken zullen volgens de huidige planning starten in maart 2019, en zullen in hun geheel duren tot september 2019. Die planning kan mogelijk nog wijzigen. Aansluitend op de werken aan de ring start AWV met de grote herinrichting van de Langenberg (N127). Die gewestweg krijgt een volledige transformatie.

Meer informatie en updates i.v.m. de planning en de verkeerssituatie tijdens de werken zijn te vinden via www.wegenenverkeer.be/diest

Schaffensestraat - Vervoortstraat: tijdelijke verharding na werken Infrax

Op het stuk van de ring tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat start Infrax op 15 oktober al met werken aan het elektriciteitsnetwerk. Daarbij worden de fietspaden aan beide kanten van de weg opgebroken. Na die werken krijgen die fietspaden een tijdelijke asfaltverharding waar fietsers er gebruik van kunnen maken tot AWV start met de verbreding en heraanleg van de fietspaden (lees verder). In maart 2019 begint AWV dan met de definitieve vernieuwing en verbreding van de fietspaden. De werken zullen duren tot in de loop van de zomermaanden. Aansluitend op de werken aan de fietspaden zullen fietsers over een breder, comfortabeler fietspad genieten tussen het kruispunt van de Schaffensestraat en dat van de Vervoortstraat.     

Leuvensepoort - ingang Halve Maan: onderhoud rijweg

Na de werken tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat, geeft AWV een onderhoud aan de rijweg van de ring tussen de Leuvensepoort en de ingang van het provinciaal domein De Halve Maan. Die werken starten kort na de heraanleg van de fietspaden tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat en zullen volgens de huidige planning een maand duren (tot in de loop van september).  

Grote herinrichting Langenberg (N127) en Turnhoutsebaan (N127)

Een heel omvangrijk dossier in 2019 is dat van de heraanleg van de Langenberg. Dat traject maakt deel uit van de verbinding van Diest met Geel. AWV zal werken tussen het kruispunt met de Citadellaan en het punt waar de Turnhoutsebaan aansluit op de Langenberg. Er komen grondige aanpassingen om het traject veiliger te maken. Een eerste aanpassing is het wegwerken van de scherpe bocht, zodat die minder verraderlijk wordt. Bovendien krijgt het traject een fietspad aan elke kant van de weg, telkens duidelijk gescheiden van de rijbaan.

Er komen ook twee nieuwe bushaltes, de eerste op het kruispunt met de Citadellaan en de tweede op het punt waar de Langenberg overgaat in de Turnhoutsebaan. AWV gaat bovendien de Turnhoutsebaan een grondige opknapbeurt geven tot op de grens met Scherpenheuvel-Zichem. Het wegwerken van de oneffenheden in het wegdek daar zal de geluidshinder voor de buren verminderen.

Gescheiden riolering

De stad maakt van de werken op de Langenberg gebruik om nieuwe riolering aan te leggen. Het gaat om een gescheiden afvoer voor afval- en hemelwater. Tijdens de uitvoering van de werken is om veiligheidsredenen geen doorgaand verkeer mogelijk. Hoe de omleidingen zullen verlopen, is momenteel nog niet geweten  (zie hieronder voor meer informatie over minder hinder en communicatie).

Aandacht voor minder hinder en communicatie

Tijdens de werken aan de fietspaden tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat, en ook tijdens de onderhoudswerken tussen de Leuvensepoort en de ingang van De Halve Maan en de herinrichting van de Langenberg, zullen er omleidingen zijn voor het verkeer. Hoe die omleidingen zullen verlopen, is vandaag nog niet bekend. Dat zal AWV samen met de aannemer en het stadsbestuur van Diest bespreken zodra de planning verder uitgewerkt is. Het onderhoud van de rijweg tussen de Leuvensepoort en de ingang van De Halve Maan zal hoe dan ook ‘s avonds en ‘s nachts gebeuren, om de hinder voor het verkeer te beperken. AWV zal ook zoals gewoonlijk de omwonenden voor de start van de werken inlichten met een brief op de bus. Langs de weg zullen voor de start van de werken borden met aankondigingen staan, zodat ook zoveel mogelijk weggebruikers op voorhand op de hoogte zijn van de werken.