Begroeiing maakt plaats voor geluidsschermen langs E314 in Genk

Op maandag 9 juli start het Agentschap Wegen en Verkeer met voorbereidende werken in de berm van de E314 in Genk. Over een afstand van 2,5 kilometer maakt de begroeiing er plaats voor nieuwe geluidsschermen die de geluidshinder voor de omwonenden aanzienlijk moet verminderen. Vanaf augustus tot het jaareinde worden de schermen geïnstalleerd. Het gaat hier om de zuidkant van de autosnelweg in de richting van Nederland, tussen de Laatgoedstraat en de afrit 32 Genk-Oost.

In kader van het Actieplan Geluid plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer geluidsschermen over een strook van 2,5 km aan de zuidkant van de E314 in Genk. Deze ingreep moet de geluidshinder in deze woonzone drastisch verminderen, en is goed voor een investering van 4,3 miljoen euro. Aan de snelwegzijde bestaat het scherm uit een geluidsabsorberend materiaal. Aan de bewoonde zijde komt een groenwand met klimplanten. Ook voor de noordkant van de E314 in Genk staan op een later tijdstip geluidsschermen op de agenda.
 

Na het broedseizoen

Het rooien van de begroeiing in de berm is noodzakelijk om de geluidsschermen te kunnen plaatsen. Enkel de bomen die de praktische uitvoering van de werken verhinderen, zullen verdwijnen. Het agentschap ontving een omgevingsvergunning om de bomen te kappen na het broedseizoen, dat loopt van 15 maart tot 30 juni. Het kleinere houtafval wordt ter plaatse gehakseld en vervolgens afgevoerd. De grotere boomstammen worden intact weggevoerd.
Na het plaatsen van de geluidsschermen wordt er opnieuw inheemse begroeiing aangeplant aan beide zijden van het geluidsscherm. 
 

Nog geen verkeershinder

De voorbereidende rooiwerken starten op maandag 9 juli en duren een drietal weken. Er wordt geen verkeershinder verwacht. Over de volledige werfzone blijven de beide rijstroken van de snelweg in gebruik. De pechstrook wordt met behulp van signalisatieborden ingesteld als veiligheidszone.
 

Plaatsing schermen vanaf augustus

De eigenlijke werken aan de geluidsschermen langs de E314 in Genk starten op maandag 6 augustus. Om de veiligheid te garanderen, zal het verkeer dan over twee versmalde rijstroken moeten rijden in de richting van Nederland. De werken duren naar verwachting tot het jaareinde.