AWV voert hakhoutwerken uit voor veiligheid en biodiversiteit

ALLE LOCATIES ONLINE: WWW.WEGENENVERKEER.BE/HAKHOUTBEHEER

 

Vanaf 1 november tot midden maart zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op verschillende locaties langs de Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen groenwerken uitvoeren. Deze werken veroorzaken meestal geen hinder voor het verkeer en verhogen de verkeersveiligheid en biodiversiteit. 

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert ongeveer 9.000 hectare wegbermen langs autosnelwegen en gewestwegen. Tot midden maart voert AWV het zogenaamde hakhoutbeheer uit. Dat is een eeuwenoude en alternatieve vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit. Dit hakhoutbeheer wordt tussen november en maart uitgevoerd omdat dan de bomen niet in het blad staan, de sapstroom langzamer verloopt (en de bomen dus minder kwetsbaar zijn) en de vogels niet broeden.

De Vlaamse overheid kiest voor ecologisch bermbeheer
De werken kunnen op het eerste gezicht drastisch lijken, maar na enkele maanden komen alweer nieuwe scheuten uit de stompen tevoorschijn. Hakhoutbeheer zorgt zo voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. Dankzij het hakhoutbeheer komt er immers opnieuw veel licht op de bodem. Hierdoor kunnen voorjaarsbloeiers en andere planten beter groeien. De wegbermen vormen zo interessante verbindingsassen tussen verschillende natuur- en leefgebieden van fauna en flora. Dieren gebruiken ze om zich te verplaatsen en nieuwe gebieden te koloniseren.

Duurzame houtsoorten die gezond zijn en volwaardig als boom kunnen uitgroeien op een veilige afstand van de weg worden niet afgezaagd. Uitheemse soorten (vooral Amerikaanse vogelkers) zijn dominant en verdringen inheemse soorten en worden daarom zoveel als mogelijk definitief verwijderd. 

Veiligheid is onze topprioriteit
Naast de verrijking van het ecosysteem zorgt hakhoutbeheer ook voor een grotere verkeersveiligheid. Oudere bomen hebben de neiging om overhangende takken te ontwikkelen die de zichtbaarheid op de weg kunnen beperken. Bovendien krijgen ze gemakkelijk dood hout in hun kruin, dat bij sterke wind op het wegdek kan belanden. Oude en verzwakte bomen kunnen omvallen of ontworteld raken bij felle windstoten. Ze kunnen dan op de weg terechtkomen en een gevaar vormen voor de weggebruikers. Hakhoutbeheer helpt dit voorkomen. 

Een groen scherm
Door het inkorten van de beplanting zijn de weg en het bijbehorende verkeer beter zichtbaar. Dit is tijdelijk door dat het groen weer snel uitschiet, in het voorjaar. Het snoeien van struiken en bomen in de bermen heeft geen invloed op het geluidsniveau in de omgeving. Beplanting houdt enkel geluid tegen als het gaat om een groep bomen of struiken van enkele honderden meters breed die een gesloten geheel vormt van bodem tot kruin. 

Hakhoutbeheer in heel Vlaanderen
Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zal het hakhoutbeheer plaatsvinden. Het Agentschap Wegen en Verkeer verzamelt alle informatie op een handige overzichtskaart. Zo kunnen buurtbewoners en betrokken gemeentebesturen in één oogopslag zien waar er hakhoutwerken zullen worden uitgevoerd. De kaart is te raadplegen via de website van AWV: http://wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer