AWV stuurt lichtenregeling Brusselpoort Mechelen bij

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voerde de afgelopen dagen wijzigingen door aan de verkeerlichten op de Brusselpoort in Mechelen. De gloeilampen werden vernieuwd door LED-lichten, de lichtenregeling werd aangepast met het oog op meer veiligheid voor de voetgangers en een betere doorstroming van de bus. De aanpassing van de installatie zorgt echter voor te veel verkeershinder op het kruispunt en zal daarom bijgestuurd worden. Concreet zal de groene pijl voor afslaand verkeer terug geïnstalleerd worden. Het agentschap laat deze werken zo snel mogelijk uitvoeren.

Aanpassing voor veiligheid voetgangers

Er wordt al een tijdje gewerkt aan de verkeerslichteninstallatie op de Brusselpoort. Er werden nieuwe lichten geplaatst, detectielussen voorzien en een nieuwe regeling geïnstalleerd. In deze nieuwe regeling werd de groene pijl voor rechts afslaand verkeer richting de Hoogstraat weggenomen. Dergelijke ingreep voert AWV systematisch uit op kruispunten die vernieuwd worden omdat dergelijke regeling niet optimaal is voor de veiligheid van overstekende voetgangers. Ook werd een paal met een verkeerslicht voor voetgangers en fietsers verplaatst om meer in lijn te liggen met de voetgangersoversteekplaats. 

Groene pijl komt terug

Het agentschap is na de klachten over de moeilijke verkeerssituatie onmiddellijk zelf ter plaatse vaststellingen gaan doen. Hieruit bleek dat er op het moment van de observatie geen verkeerschaos was op het kruispunt maar dat door de specifieke situatie op het kruispunt in combinatie met de aanpassing van de regeling, de doorstroming van het verkeer wel gevoelig minder goed is dan voorheen. Omdat ook dit gevaarlijke situaties kan teweeg brengen is besloten de huidige regeling bij te sturen en de groene pijl terug te installeren. Voor wat betreft het verkeerslicht voor voetgangers en fietsers zal samen met de stad Mechelen bekeken worden hoe de nieuwe situatie voor fietsers duidelijker kan worden gemaakt. Dit verkeerslicht blijft echter wel op de nieuwe locatie staan. 

De groene pijl aan het kruispunt zal terug geïnstalleerd worden en een aanpaste lichtenregeling wordt uitgewerkt en geprogrammeerd. Deze taken zullen zo snel mogelijk uitgevoerd worden maar vragen nog steeds de nodige tijd. De aanpassingen zullen normaal gezien in de loop van de week 25 april terug doorgevoerd zijn.