Asfaltering wegdek Tiensesteenweg (N223) ter hoogte van de Looikenstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal op maandag 4 december het wegdek ter hoogte van het kruispunt met de Looikenstraat asfalteren. Indien de dagtemperaturen te laag blijken, zullen deze werken op dinsdag 5 december uitgevoerd worden.  Het verkeer wordt omgeleid.

Hinder

De werfzone wordt volledig afgesloten en er is geen doorgaand verkeer mogelijk. Het verkeer wordt omgeleid via de Tiensesteenweg en Leuvensesteenweg.

Aanleg fietspaden

Na de asfalteringswerken zal de aannemer de fietspaden in beton aanleggen. Er zal dan opnieuw alternerend verkeer (afwisselend passeren met tijdelijke verkeerslichten) mogelijk zijn.