Aarschotsesteenweg (N19) onder Duitse Brug in Leuven afgesloten vanaf 5 augustus

Op maandag 5 augustus hervat het Agentschap Wegen en Verkeer de werkzaamheden aan de Aarschotsesteenweg (N19) in de omgeving van de Duitse Brug in Leuven. Wegen en Verkeer verlegt hier sinds april 2019 de Aarschotsesteenweg onder een nieuwe spoorwegbrug zodat vrachtwagens zich niet meer vastrijden onder de Duitse Brug. In het kader van deze werken sluit Wegen en Verkeer van 5 augustus tot eind december 2019 de Aarschotsesteenweg af voor doorgaand autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen dankzij een fiets- en voetgangersbrug steeds langs de werfzone.

Werken onder bestaande rijweg van start.

Tijdens de eerste vier maanden van het project heeft Wegen en Verkeer naast de bestaande Aarschotsesteenweg gewerkt. In de zone waar de gewestweg komt te liggen, voerde de aannemer al grondwerken uit en bouwde hij een pompput die in de toekomst het regenwater afkomstig van de nieuwe rijweg zal opvangen. Vanuit deze pompput zal het water verpompt worden via een filterinstallatie naar de beek de Vunt. Vanaf 5 augustus starten Wegen en Verkeer en de nutsbedrijven met werkzaamheden onder de rijweg van de bestaande Aarschotsesteenweg. De nutsbedrijven verleggen vanaf 19 augustus hun leidingen voor water, gas, telecom en elektriciteit. Wegen en Verkeer breekt de bestaande rijweg op en bouwt dit deel om tot een nieuw dubbelrichtingsfietspad.

Doorgaand verkeer via E314.

Fietsen en wandelen blijft mogelijk.
Van 5 augustus tot eind december 2019 is er geen doorgaand verkeer mogelijk onder de Duitse Brug. Het verkeer tussen de Leuvense Vaartkom en Wilsele-Putkapel wordt omgeleid via de E314 en de ring van Leuven. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werken hun route behouden dankzij de plaatsing van een fiets- en voetgangersbrug en de aanleg van een tijdelijk fietspad langs de werfzone. Langs beide zijden van de werfzone blijft bestemmingsverkeer mogelijk en blijven alle handelszaken bereikbaar.

Deelproject van Leuven Noord

De hertracering van de Aarschotsesteenweg (N19) is één van de 11 deelprojecten van het overkoepelende project Leuven Noord die Wegen en Verkeer de komende jaren uitvoert.