Aanpassing afrit E40 Oostkamp voor meer verkeersveiligheid

Vanaf maandag 30 september, starten in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer wegenwerken ter hoogte van de afrit Oostkamp op de E40 in de rijrichting Brussel. De afrit en de aansluitende weg N50g Kapellestraat krijgen een verkeerslichtenregeling die ervoor moet zorgen dat de file-opbouw vermindert. De werken zullen een kleine maand duren. VLM werkt vanaf midden september ook aan een fietspad tussen Erkegem en het centrum van Oostkamp. De gemeente Oostkamp voorziet een fietsoversteek met verkeerslichten.

 
 
Werken VLM
 

Waar & wat?
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) legt in samenwerking met de gemeente Oostkamp een fietspad in halfverharding aan doorheen het domein De Herten. Zo ontstaat er een verkeersveilig en groen fietstraject van Erkegem naar Nieuwenhove en het centrum van Oostkamp. De aanleg van dit fietspad vormt een onderdeel van het landinrichtingsproject Nieuwenhove-Gruuthuyse.
 
Timing?
In de boszone vanaf de Hertendreef starten de werken in de tweede helft van september. In de zone van het op- en afrittencomplex Oostkamp starten de werken zodra de werken van AWV afgerond zijn.
 
Hinder?
Deze werken zullen geen hinder veroorzaken.

 
Werken AWV
 

Waar & wat?
De werfzone bevindt zich ter hoogte van de afrit nr. 9 Oostkamp (in de rijrichting Brussel) waar de afrit en de N50g Kapellestraat elkaar kruisen. Er worden verkeerslichten geplaatst op de N50g Kapellestraat en de afrit Oostkamp richting Brussel. Die verkeerslichten moeten ervoor zorgen dat het verkeer dat de afrit neemt vlotter weg kan zodat er geen file-opbouw is tot op de E40.
Er wordt ter hoogte van de oprit naar de E40 op de Kapellestraat ook een fietsoversteek aangelegd die aansluit op het nieuwe fietspad aangelegd door de VLM. De fietsoversteek wordt beveiligd met verkeerslichten. Deze verkeerslichten zullen afgesteld worden met de verkeerslichten die AWV plaatst aan de op- en afrit. De gemeente Oostkamp financiert de fietsoversteek.
 
Timing?
De werken starten vanaf maandag 30 september en zullen vermoedelijk afgerond zijn tegen 25 oktober dus vóór de start van het herfstverlof, op voorwaarde dat het weer geen spelbreker is.
 
Hinder?
Tijdens de volledig duur van de werken (dus van 30 september tot en met 25 oktober) is de op- en afrit Oostkamp in de rijrichting Brussel afgesloten. Het verkeer op de autosnelweg kan vanuit Brugge of Oostende best afrijden ter hoogte van het complex E403 en vervolgens de N368 en N50 nemen. Wie toch doorrijdt op de E40 kan de afrit nr. 10 Beernem nemen en er een keerbeweging maken om dan via de E40 afrit Oostkamp te nemen (die open blijft in de rijrichting Oostende).
 
Op de N50g Kapellestraat blijft verkeer in beide richtingen mogelijk maar slechts beurtelings met behulp van werflichten (zowel fietsers als automobilisten). Bestuurders moeten rekening houden met wachttijden!